Människor angripna av varg, Ryssland

människor angripna av varg

I Astrakhan vid Kaspiska havet har vargstammens okontrollerade ökning orsakat stora förluster för djurbönder. Nu angrips också människor av hungriga vargar.

Omfattande förluster till vargar är ett faktum i Astrakhan vid Kaspiska havet. Hundratals boskapsdjur och andra tamdjur har dödats av varg i området och nu har också angrepp mot människor registrerats. Förklaringen sägs vara en okontrollerad tillväxt och otillräcklig jakt.

Andrei Goncharov var på väg hem tidigt på morgonen då han plötsligt angreps av en varg. Vargen kom från ”ingenstans” och angrep utan förvarning.

– Det är första gången ett så allvarligt angrepp sker här i området, säger Sergey Grachev, chefsläkare vid distriktssjukhuset i Ikryaninsky.

Svåra bitskador i Andreis händer och ansikte krävde kirurgiska ingrepp för att repareras. Vidare administrerades vaccin mot rabies i preventivt syfte innan Andrei skrevs ut från sjukhuset.

Omedelbart sattes åtgärder in för att förhindra fler angrepp. En grupp jägare från Ikryaninsky fick i uppdrag att spåra och döda vargflocken. Insatsen resulterade i att två av flockens djur fälldes. Resterande vargar lyckades komma undan den ring jägarna format runt flocken.

– Det är oroväckande med vargar som angriper människor. Just nu finns det väldigt många vargar trots att vi fällde 20 vargar och 8 schakaler under 2012, säger Vladimir Arifenov, en av de jägare som deltog i jakten.

Den aktuella flocken har också besökt en bonde i området där de angrep dräktiga kor.

Rabies är förekommande i regionen och under föregående år noterades 46 fall av viruset enligt Sergei Konovalov, regionalt ansvarig för att bekämpa förekomsten av viruset genom återkommande vaccinationskampanjer.

Det är kostsamt att vaccinera mot viruset varför man samtidigt förespråkar en reduktion av vargstammen till hanterbara nivåer.

 

Källa: http://www.dontr.ru/Environ/WebObjects/dontr.woa/4/wa/Main?textid=57308&wosid=7YIwSm5mASjfpeFi8kkbOw

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se