Sex flickor vargdödade i Ryssland sommaren 1848

Den 14 oktober 1848 delgav finska tidningen Ilmarinen (nr 80) befolkningen tråkiga nyheter om att flera små ryska flickor hade blivit vargdödade den gångna sommaren.

Så här skrev man.

Äfven i Ryssland hafva under detta år flera menniskolif fallit offer för vargarnas roflystnad. Uti Inrikes-Ministerii Journal nämnas följande beklagansvärda fall: Uti Kovelskiska kretsen af Guvernementet Wolhynien blefvo den 11 Juni fyra små bondflickor sönderrifna af varg;

d. 12 Juli blef på pappersbruket i Alexandrowsk, nära till S:t Petersburg, en sjuårsgammal dotter till en fabriksarbetare, då hon middagstiden gick genom byn, gripen af en ifrån busksnåret framstörtande ung varg och bortsläpad till skogen. En hop folk ilade efter vilddjuret, men kunde icke påträffa det. Flickan fann man, en werst (ung. 1 km) ifrån byn, med sönderbiten hals och ansigte;

i byn Semekina uti Guvernementet Pskow blef samma månad ett sexårsgammalt barn ryckt från en vargs gap, men var dock redan genom 13 bett dödadt.”

 

 

 

Fotnot: De röda rutorna skapas av söktjänsten i tidningsarkivet efter lyckad sökning på ordet ”varg”.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se