Vargar i Idre väntas få ny adress nästa vecka

Redan under nästa vecka kan den så kallade Kilsbergsvargen och hennes partner komma att flyttas från sitt revir i Idre. Snön som kommit medger spårning, nedsövning och en enklare flytt av vargparet.

Sedan i somras har den genetiskt viktiga vargtiken arbetat in sitt revir från Idre och söderut. Sedan en tid tillbaka har hon också sällskap av en hane. För att undvika att vargarna attackerar samebyns renar har Naturvårdsverket beslutat att flytta de båda vargarna.

Det är en omfattande procedur, som inleds med spårning, sedan bedövning från helikopter och därefter transport till en ny plats för utsättning. Var de båda vargarna ska flyttas är hittills hemligt. En flytt kan alltså bli aktuell under nästa vecka rapporterar Dalarnas Tidning.

Vargtiken anses vara Sveriges mest värdefulla till följd av sina ryskfinska gener.

 

Dåligt resultat vid tidigare försök

Vargens påstådda värde till trots är många experter tveksamma till om flytten kommer att lyckas.Flera tror att vargparet kan komma att återvända till fjälltrakterna i Idre, där de uppenbarligen trivts. De tidigare två flyttar som gjorts har inte fallit väl ut varför inte heller denna i rimlighetens namn kan väntas göra så.

Andra menar att en flytt kan omintetgöra att paret får valpar till våren då en flytt medför stress vilket inte inverkar positivt på villigheten att para sig.

Den värdefulla vargtiken har hittills följts via GPS, men sedan 14 dagar tillbaka ger hennes sändare inga positioner.

Kostnaden för flytt av en varg beräknas till 600 000 kronor. Att flytta ett par bör då kosta 1 200 000 kronor.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se