Tillstånd att avliva närgången varg, Finland

Efter skador och närgånget beteende utfärdas tillstånd att avliva en varg i och omkring Alavuden i mellersta Österbotten. Tillstånd att avliva en varg i och omkring Alavuden i mellersta Österbotten har givits. Detta efter flera dokumenterade skador på hundar, en kalv och ett par får. Vargen har dessutom uppehållit sig på gårdar och i trädgårdar […]

Tre hundar vargdödade i samma område, Finland

I norra Savolax har tre hundar dödats av varg på kort tid. Samma varg misstänks ligga bakom angreppen. En jakthund försvann under pågående harjakt i norra Savolax. Påföljande dag påträffades resterna av hunden och spåren pekar mot att hunden dödats av varg. Enligt uppgift är det den tredje hunden som dödas på kort tid i […]

Hund angripen av varg i hundgård, Finland

En varg tog sig in i en hundgård och attackerade hunden. Först några dagar senare upptäcktes svåra skador under hundens päls. I mellersta västra Finland, Yli-Lesti angreps en hund natten mot måndag den 17 februari. Ägarna till hunden, Natalia och Jouni Heikkilä hörde hur hunden skällde. Natalia tittade ut för att se varför hunden skällde […]

Finsk politiker: Förenkla avlivningen av varghybrider

Sannfinländarna och Reijo Hongisto vill ändra jaktlagstiftningen så att korsningar mellan varg och hund, varghybrider jämställs med vildkatter som får skjutas utan nämnvärda juridiska hinder. I Finland är man uppmärksam på att delar av vargstammen tycka vara långt i från sitt ursprung och att stora delar faktiskt inte är egentliga vargar utan korsningar av hundar […]

Hund vargdödad på gården, Finland

En sällskapshund dödas i närheten av boningshuset sent i tisdags kväll rapporterar finsk lokal media. Kroppen återfanns delvis uppäten. I Finland dödas allt jämt fler hundar av varg än i Sverige. Sent på tisdagskvällen angreps en sällskapshund alldeles i närheten av boningshuset. Hunden försvann från sin favoritplats på husets veranda varpå den attackerades. Ägaren återfann […]

Närgången varg skall avlivas, Finland

En varg som flera gången observerats i närheten av Joensuu skall avlivas enligt beslut fattat av polisen. Finland har jämförelsevis låg tolerans för vargar som vistas i närheten av samhällen vilket polisen i Joensuu nu visar genom att utfärda beslut om avlivning av en varg. Vargen har synts till vid en soptipp flera gånger där […]

Eirik Granqvist: Så skiljer du på varg och hybrid

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik bjöd in Eirik Granqvist och Kaarlo Nygren från Finland för att få höra deras erfarenheter kring vargar, hybrider och hur de påverkar människor och vilt. Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik arrangerade en föreläsning i Orsa den 15 februari, där bland annat förre överkonservatorn Eirik Granqvist och förre chefen vid viltcentralen i Finska Karelen, Kaarlo […]

Dagbarn fick stanna inne efter vargobservation, Finland

Mellan Åbo och Helsingfors observerades en varg invid ett daghem vid niotiden på morgonen. Barnen hölls inomhus under resten av dagen. På den finska sydspetsen mellan Åbo och Helsingfors observerades en varg strax intill en förskola. Observationen gjordes vid niotiden på tisdagsmorgonen. Barnen fick leka inomhus under hela dagen rapporterar finsk media. – Jag skall […]

Finsk kommun begär hjälp med varg

Perho kommun i Finland vänder sig till jägare för att göra en gemensam framställan gentemot myndigheterna i sin strävan mot färre vargar. Efter återkommande observationer av vargar på gårdsplaner och vid boningshus i Perho kommun har kommunstyrelsen bestämt sig för att agera. Kommunstyrelsens uppfattning är att innevånarnas säkerhet och livsmiljö väsentligt försämrats av vargnärvaron och […]

Skolbuss sätts in efter täta vargobservationer, Finland

I Finland händer det att kommuner ställer upp med skolskjuts efter vargobservationer. I Tohmajärvi pågår det sedan en vecka tillbaka. Barn på väg till och från skolan har från gång till annan fått åka buss i Finland efter att vargar observerats i området. Tilltaget med skolbuss tog sin start i södra Finland för några år […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom valfritt bidrag till BG 5723-2571 meddelande VARGFAKTA

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se