”Nej” till varg i Blekinge och Kronobergs län

Ännu en viltförvaltningsdelegation avsäger sig kravet om vargföryngring inom länets gränser. Motiveringen är att det saknas förvaltningsmodell. Landets södra län tycks ha bestämt sig för att inte köpa grisen i säcken och anta ordern om att hysa en vargföryngring innan det finns någon plan om hur denna skall förvaltas. Helt i enlighet med Art- och […]

Kalv dödad av varg, Italien

Vargangreppen i södra Europa fortsätter med oförminskad styrka. Natten mot den 9 augusti dödades en kalv av varg i staden Sauze på gränsen mellan Italien och Frankrike. Franska och till viss del Italienska lokala medier rapporterar frekvent om vargarnas framfart bland tamdjuren. De Italienska är en smula mer försiktiga i sin rapportering. De talar inte […]

Jägareförbund, Samer och LRF i WWF:s förtroenderåd

Att WWF tillsammans med övriga miljöorganisationer förhindrat all sorts förvaltning av varg tycks inte ha påverkat Svenska Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund eller Samernas Riksförbund att sitta med i WWFs förtroenderåd. Ingen kan ha undgått de konflikter som kommit med vargens återintåg i det svenska kulturlandskapet och att striden främst stått mellan de som vill brukar naturen […]

Ännu en dödad varg avlämnad på publik plats, Italien

Franska bönder protesterar mot varg på sitt vis och de italienska på sitt. I onsdags hittades ytterligare en dödad varg på ett torg i en italiensk by. Det är den elfte vargen som gått detta öde till mötes. De italienska lantbrukarna är aningens mer handfasta i sin kampanj mot varg än sina franska bröder. Årets […]

Vargangrepp så omfattande att de skapar byråkratiskt bekymmer

I Frankrike är nu angreppen från vargar mot fårbesättningar så omfattande att myndigheterna inte längre kan hantera dem. Bara under juli månad har 45 angrepp registrerats i Savoy. Frankrikes 300 vargar ställer onekligen till med mer problem än vad man från myndigheters håll har beräknat för. I Savoy har man från början av juli till […]

Socialdemokrat dåligt påläst om varg och vildsvin

Det Socialdemokratiska kommunalrådet, Anette Lingmerth påstår att vargen är mer endemisk än vildsvinen och att varg skulle hjälpa till med problemet. Det är alldeles uppenbart att det inte krävs några särskilda kunskaper om vilda djur för att uttala sig om hur det förhåller sig i naturen. Att det också är politiskt ofarligt att uttala sig […]

Viktig betesmark väljs bort när vargen gör intåg

LRF Värmland redogör i en debattartikel om nuvarande och förväntad utveckling för djurhållande bönder i länet. Ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv är det ett mardrömsscenario, där viktiga marker väljs bort till förmån för de som är enklare att stängsla. Det har konstaterats gång på gång att betesmarker är centrala för upprätthållandet av den biologiska mångfalden. Artrikedomen […]

Starkt stöd för vargjakt i Sverige

I SLU:s uppdaterade attitydundersökning kring rovdjur framgår att svenskarna i gemen är mycket positivt inställda till vargjakt. De som är negativt inställda till varg är nu också i majoritet i de län som faktiskt hyser varg. Man får vara försiktig när man läser statistik och kanske allra helst när man läser förord, pressmeddelanden och diverse […]

Fransk miljöminister vill ha jakt på varg

Den franska miljö- och energiministern, Ségolène Royal anser att det är dags för vargjakt efter att ha blivit uppmärksammad på problemen med djurhållningen i södra Frankrike. Miljö- och energiminister, Ségolène Royal har efter att ha träffat lokala politiker från de vargdrabbade områdena i södra Frankrike uttalat stöd för jakt på varg. Ministern påpekar att vargpopulationen […]

Mikael Karlsson felinformerad om antalet vargar i Värmland

Mikael Karlsson, avgående ordföranden för Naturskyddsföreningen är felinformerad om antalet vargar i Värmland. Enligt Karlsson är de inte fler än ”runt ett 100-tal”. Senaste inventeringen visar dock på 27 vargrevir och 17 föryngringar. Avgående ordförande för Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson intervjuas i Värmlands Folkblad om sin tid som ordförande och om vad som eventuellt väntar honom […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom valfritt bidrag till BG 5723-2571 meddelande VARGFAKTA

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se