Varghybrider påvisade i Estland

Under en vargjakt för två år sedan då ett jaktlag ringat in en vargflock bestående av yngre vargar noterades att de till utseendet skiljde sig markant mot vad man var van vid. Av de sex vargarna var fyra väldigt mörka och två individer var gulaktiga och påminde mer om draghundar. Vid universitetet i Tartu har […]

DNA bekräftar – angrepp vid Ravlunda gjorda av varg

De 60-tal får som dödats vid Ravlundafältet i Skåne och som till en början förklarades med vilda hundar har nu fått sin förklaring – DNA bevisar att det var en varg som varit framme. Efter de ”mystiska angreppen” vid Ravlundafälten gick myndighetspersoner ut och förklarade att man till 90% sannolikhet hade att göra med en […]

Sametinget – Varg kan inte få etablera sig i renskötselområdet

Sametinget är bestämda vad beträffar vargförekomst i renskötselområden – det är en omöjlighet. Samerna menar att beslutet om låta den gulröda vargtiken stanna är ett första steg i att utvidga vargens levnadsutrymme på samernas bekostnad. Den gulröda vargetiken från Ryssland har slagit rot norr om Junsele tillsammans med en partner. Risken är stor att det […]

Ervallavarg skall identifieras med DNA

Den varg som angrep ett stort antal får i Ervalla skall identifieras med hjälp av DNA. Det rapporterar Sverige Radio P4 Örebro. Vilken varg som stått bakom angreppet på får i Ervalla skall besvaras genom Dna-prov. Proven väntas under veckan meddelar SR P4 Örebro. Förhoppningen är att proven skall ge svar på om det är […]

Samebyar vill avliva flyttvarg och partner

Samebyarna Vilhelmina södra och Vournese ser inte några möjligheter för flyttvargen och hennes partner att stanna kvar. Därför ansöker de om skyddsjakt skriver tidningen Svensk Jakt. Varg och renar fungerar dåligt tillsammans och särskilt om de vant sig vid ren som föda. Den ryskar vargtiken, den gula till höger i bilden, har flyttats från renbetesmark […]

Naturvårdsverkets underlag kring genetik kritiseras

Underlaget som Naturvårdsverket bygger sina argument på för hur stort migrationsbehovet av varg behöver vara kan vara grundat på en felaktigt använd modell. Det menar Dag Lindgren, professor emeritus inom skogsgenetik efter att ha granskat materialet. Dag Lindgren har granskat materialet som Naturvårdsverket presenterade som framtiden för de frilevande vargarna i Sverige. I förslaget presenterades en […]

Genetisk förstärkning via selektiv jakt och migration

Att påbörja ett arbete med genetisk förstärkning på en stor population har dålig effekt och är kostsamt. I synnerhet om de redan inavlade vargarna fortsätter med sin reproduktion. Dag Lindgren1, professor (emeritus) inom skogsgenetik har länge förordat selektiv jakt som en metod att minska inaveln och få bättre genomslag av de nya generna. Enkelt uttryckt […]

Regeringen: 180 vargar med många förbehåll

Efter att Naturvårdsverket utrett och kommit fram till att 380 vargar vore lämpligt hörs från Lena Ek och regeringen att det är 200 för många. Ek anser att 180 friska vargar är ett lämpligare mål. Naturvårdsverkets utredning om gynnsam bevarandestatus för vargen presenterades idag på morgonen. Utredningen kommer fram till att 380 vargar eller översatt […]

Flyttvargen i Västernorrland

Den varg som flyttats kors och tvärs genom Sverige men ständigt återvänt till renbetesmarker är återfunnen. Sin vana trogen gick hon tillbaka till förbjudet område. Naturvårdsverket meddelar att de återfunnit den vargtik som trots tre flyttförsök inte kan låta bli renbetesmarkerna i Västernorrland. De stora resurser som lagts ned på vargtiken motiveras med att hon […]

Inaveln ökar hos den finska vargstammen

Den genetiska variationen hos de finska vargarna har minskat och följaktligen har inaveln ökat. Prover har tagits på nästan 300 vargar under perioden 1995 till 2009. Den finska vargpopulationens genetiska mångfald har försämrats under perioden 1995 till 2009 visar en forskningsrapport som bygger på insamlat material från strax under 300 vargar. Rapporten visar att en […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se