Åbovargarnas offer åren 1880-1881

Här följer, med Uno Godenhjelms egna ord, en förteckning över de barn som föll offer för Åbovargarna i Finland, åren 1880-1881.

 

År 1880 Händelse År 1881 Händelse
15 januari I Nykyrko socken, Wellna by underlydande torp togs förre sjömannen Karl Vilhelm Hörnbergs 8 1/2 år gamle son. 14 Maj Bonden Wilhelm Mattssons Wähätalos ifrån Kytöis by i Nousis socken 6 års gamla son, togs några famnar ifrån hemmanets åbyggnad och uppåts.
23 April I Letala socken på ett till Wiikais by hörande torp togs Peter Samuelssons 2 1/2 års gamla flicka. 15 Maj kl. 10 f.m. Torparen Matts Mattsson Leipsiojas ifrån Kärry bys utmark Nousis socken på 10 året gamla son Maurits togs under vandring till en beteshage efter en häst och uppåts.
25 April I Nousis socken på Topomäki torp, underlydande hemmanet Tasanen i Kaitarais by togs drengen Matts Wilhelm Johanssons 7 års gamla flicka. 29 juni Torparen Johan Michelsson Niittymaas å Niitymaa under Moisio hemman i Nihattula by, Wirsmo socken, lydande torp, 5 1/2 års gamla son Gustaf, som jemte andra barn vallade kreatur, togs af varg och hittades nedgräfd i ett kärr; benen och ena armen hade blifvit uppätna.
26 April I Wirmo socken vid en stugai Kukkola by togs Gustaf Helins 2 1/2 års gamla barn. 15 juli Torparen Matts Mattsson Väliveraija ifrån Santamala by i Nousis socken nära 7 års gamla son Johan Wilhelm togs omkring kl. 6 på aftonen ungefär 10 famnar ifrån Hakala torp i Paijstanoja by, der han vistades hos sin farbror; endast öfre delen af kroppen hittades, 1 verst (km, reds anm) från torpet.
15 Maj I Brunkkalla kapell togs torparen Jakob Lalvas 3 års gamla flicka invid ett torp i Karviais by. 22 juli Torparen Isak Hartmans ifrån Wehmalais by i Karjala kapell 8 år och 10 månader gamla son Gustaf Alexander bortfördes af vargar, då han med sin ett år yngre broder plockade bär i skogen.
3 augusti I Wirmo socken, Nihattula by, togs garvaredottern Anna Lindberg, 10 år gammal. 31 juli Bonden Gustaf Adolf Åkermans ifrån Lavomäki enstaka hemman i Wahto kapell nära 3 års gamla son togs af en varg under kyrktiden ifrån lägenhetens gård och påfanns några benskärfvor och delar af inelvorna en verst (km) från gården.
6 oktober I Pemar socken, Taatila by, togs inhyseqvinnan Eufrosyne Johansdotters 4 1/2 års gamla flicka (Ida i bilden i tidigare artikel, reds anm.) 3 augusti Torparen Ludvig Savéns från Pehtsalo by i Letala socken 8 1/2 års gamla dotter Mathilda, som var med sin 10 år gamla syster för att driva boskap till en på 1 1/2 verst (km) ifrån torpet belägna äng togs, enligt systerns uppgift av en ”späckig varg”. Kroppen hittades, men ena benet var uppätet.
7 oktober I Haliko socken till Kovery by hörande stugatogs på allmänna landsvägen bleckslagaren Matts Granfors 5 1/2 års gamla flicka. 15 augusti Torparen Gustaf Nummelings ifrån Kalela by i Karjala kapell på 5:t året gamla son Oskar togs af varg då han var i sällskap med sin moder. Kroppen hittades den 17 gömd mellan tvänne träd och sorgfälligt öfvertäckt med mossa, för öfrigt oskadad utom några stora sår efter vargbetten.
15 oktober I Wehmo socken togs torpareenkan Henrika Gröönroos 5 1/2 års gamla son vid ett skogstorp under Meerijärvi säteri. 10 September Torparen Ulrik Forsströms från Waldela by i Wirmo kapell på 5:te året gamla son togs af varg 1/2 verst (km) från hemmanet och hittades liket därstädes illa sargat; begge benen voro borta, det ena hittades nära intill kroppen; nedgräfd en fot i sanden.
22 oktober I Haliko socken Waskis bohl och Kierla by togs 9-åriga flickan Ida Gustafsdotter, men slapp undan med ett bett i låret. 1 oktober Inhysesmannen Karl Karlsson Santalas, från Lukkarla hemman i Kukkola by i Wirsmo s:n 8 år och 4 månader gamla son togs, då han var för att hemta vatten från en 35 famnar från stugan belägen brunn. Kläderna och inelforna samt några ben hittades.
31 oktober Förre drengen Johan Johanssons på Köykkä Laittis by vid allmänna landsvägen belägna torp i Wehmo s:n 6 år gamla flicka Alina togs kl. 4 e.m. Af varg vid förstugudörren till sitt hem. Vargen påstås varit i sällskap med tvänne andra, som stannat på afstånd. Delar af barnets kropp och inelfvor hittades vid anställd efterspaning.
7 November Arrendatorn af Lunka hemman i Askaais by, Vahto kapell, Frans Gröönroos 5 års gosse Karl Oskar togs af varg vid ladugården, der han uppehöll sig med en mindre broder. Två verst (km) därifrån hittades han med nedersta delen af kroppen genombiten.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se