Varg orsakar stora ekonomiska skador

Vargstammen öster om Bajkalsjön medför stora ekonomiska skador för befolkningen och dess jordbruksföretag. För 2015 beräknas kostnaderna bli drygt 70 miljoner rubel. Centrala och övriga agrara miljöer i Ryssland är i många avseenden ekonomier som har stark förankring i brukandet av jorden. Förekomsten av rovdjur har därför direkta konsekvenser för regionernas ekonomier. I Burjatien, precis […]

Vargangrepp frestar på budget i Minnesota

Vargarnas ständiga angrepp på tamboskap i Minnesota, USA ger ett allt större avtryck i budgeten. Redan nu är årets budget för rovdjursskador förbrukad. ABC News återger i ett reportage de kostnader som kommer med frilevande varg. För delstaten Minnesota, sedan länge ett vargberikat område, har kostnaderna skenat i takt med vargstammens tillväxt och de naturliga […]

Finskt förslag om skottpengar och andelar i vargrevir

Nya förslag på hur varg skall förvaltas kommer från finska Naturresursinstitutet. Förslaget inbegriper såväl skottpengar som möjligheten att köpa andelar i vargrevir. Finska Naturresursinstitutet bereder ett okonventionellt förslag på hur vargen skall förvaltas utifrån perspektivet att naturen är en resurs som skall brukas. Finska Notisbyrån uppger bland annat att ”störande vargar” skall jags och att […]

Nästan 1 000 nötdjur vargdödade, Ryssland

Vargproblemen runt Bajkalsjön i mellersta Ryssland är alltjämt ansträngande för lokalbefolkningen. Nu efterfrågas krafttag mot vargen av lokala politiker. Varje år rapporterar vi om omfattande vargangrepp på tamboskap i främst mellersta Ryssland. Vargstammen har sedan Sovjetunionens sammanbrott varit på stadig tillväxt efter att återkommande nationella program för rovdjursbekämpning upphört. Lokala politiker i Agin, öster om […]

Kraftigt ökande kostnader för vargangrepp, Värmland

29 dokumenterade vargrevir går inte omärkt förbi Värmlands tamdjur. Detta kan konstateras efter att kostnaderna för viltskador ökat med mer än 2 000 procent på tre år. Värmlands Folkblad rapporterar om en dramatisk ökning av kostnaderna för angrepp av rovdjur. Ökningen är större än 2 000 procent över en tid på tre år vilket i […]

Rovdjursföreningen bakom tiggarbrev fullt av tveksamheter

Efter att Rovdjursföreningen förlorat sitt årliga verksamhetsstöd från Naturvårdsverket om 1 miljon kronor och inte heller lyckats få pengar till projekt går föreningen ut med tiggarbrev. I mars stod det klart att Rovdjursföreningen inte skulle få det årliga verksamhetsbidraget om 1 miljon kronor från Naturvårdsverket. Enligt verket hade man prioriterat klimatet framför rovdjuren. För Rovdjursföreningen […]

38 får döda efter vargattack, Hedekas

Årets mest omfattande vargangrepp i Sverige inträffade under natten mot onsdag vid Ulkeröds gård utanför Hedekas. 38 tackor miste livet som en följd av vargattacken. Större vargangrepp med många döda tamdjur sker varje år även i Sverige. Fram till i onsdags var 22 får det mest omfattande angreppet under 2014. De två vargar som tog […]

Viktig betesmark väljs bort när vargen gör intåg

LRF Värmland redogör i en debattartikel om nuvarande och förväntad utveckling för djurhållande bönder i länet. Ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv är det ett mardrömsscenario, där viktiga marker väljs bort till förmån för de som är enklare att stängsla. Det har konstaterats gång på gång att betesmarker är centrala för upprätthållandet av den biologiska mångfalden. Artrikedomen […]

500 får dödade vid ett och samma tillfälle, Frankrike

I ett omfattande fall av panikflykt, dödsstörtade nästan 500 får över en klippa i södra Frankrike under onsdagskvällen. Orsaken till paniken är ännu inte klarlagd men givet vargsituationen generellt och andra fall av dödsstörtningar specifikt lutar det åt att det var en eller flera vargar som satte flocken av får i panik. Händelsen inträffade på […]

70 kvigor jagade av varg, 18 döda

Vargsituationen i Frankrike går från allvarlig till extrem. En lantbrukare i Haute-Savoie förlorade 18 kvigor i ett angrepp där en grupp om 70 kvigor jagades av varg. Med fler än 6 000 får vargdödade under 2013 är situationen mer än allvarlig för många lantbrukare i södra Frankrike. Nu ser utvecklingen ut att accelerera och bli […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se