Referensbibliotek

De referenser Vargfakta använt kan du oftast hitta på denna sida. Vissa pdf-dokument är hämtade från Internet varefter vi sparat dem på vår egen server, andra har scannats från tidningar och böcker. Klicka på valfri länk för att hämta en egen kopia om du vill göra egna analyser eller kontrollera att vi räknat rätt.

 

Internationella politiska dokument

UVEK Schweiz – Förslag till ändring av Bernkonventionens paragraf 22, 16 november 2011

LCIE – Guidelines for Population Level Mangement Plans for Large Carnivores, 2008 (EU)

SÖ 1983:30 Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö, Bern 19 september 1979 (”Bernkonventionen”)

Juristfirman Falkeborns analys av art- och habitatdirektivet

 

Svenska politiska dokument

SOU 2012:22, Mål för rovdjuren,  del 1, april 2012

SOU 2012:22, Mål för rovdjuren, del 2, april 2012

SOU 2011:37, Rovdjurens bevarandestatus Delbetänkande av Rovdjursutredningen, Stockholm 2011

2008/09:210 Regeringens proposition – En ny rovdjursförvaltning

Partipolitiska utspel kring Paragraf 28, 2005-2008

2000/01:MJU9 Riksdagens beslut om en sammanhållen rovdjurspolitik

 

Svenska lagar och förordningar rörande jakt och viltvård

1987:259 Jaktlagen (Svensk Författningssamling)

1987:905 Jaktförordningen (Svensk Författningssamling)

Paragraf 28, Jaktförordningen (1987:905)

Naturvårdsverkets Författningssamling

Utdrag ur Finlands jaktlagstiftning

 

Officiella dokument rörande vargförekomst och inventering

Viltskadecenter Varg i Sverige vintern 2012/2013 (Preliminär)

Viltskadecenter Varg i Sverige vintern 2010/2011

Preliminär rapport – Varg i Sverige vintern 2011/2012

NFS 2007:10 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

 

Officiella dokument rörande ersättning och kompensation vid införsel och utsättning av varg

Kompensationsåtgärder vid införsel och utsättning av varg – NVV 2011-05-18

 

Officiella dokument rörande viltskador och kostnader för dessa

Viltskadecenter – Rapport av viltskadestatistik 2010

Viltskadecenter – Rapport av viltskadestatistik 2009

Viltskadecenter – Rapport av viltskadestatistik 2008

Viltskadecenter – Rapport av viltskadestatistik 2007

Viltskadecenter – Rapport av viltskadestatistik 2006

Viltskadecenter – Rapport av viltskadestatistik 2005

Viltskadecenter – Rapport av viltskadestatistik 2004

Viltskadecenter – Rapport av viltskadestatistik 2003

 

Svenska rapporter kring angrepp, besiktning och skydd

Akuta åtgarder efter rovdjursangrepp på tamdjur, Viltskadecenter 2010

Viltskadecenter – Tamdjur och rovdjur – går det ihop? 2010

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur, Viltskadecenter 2008

Att skydda tamdjur från rovdjursangrepp, Viltskadecenter 2006

Att forebygga skador från stora rovdjur, Viltskadecenter 2006

Om användningen av jakthundar i vargrevir

Boskapsvaktande hundar i Sverige

 

Forskningsrapporter, generella

Artbeskrivning varg, Skandulv 2007

 

Övriga forskningsrapporter, vargangrepp

Valerius Geist – When do Wolves Become Dangerous to Humans? 2007

S M Ligure – Living with death in the 1700s 2002

Mark E MacNay – A Case History of Wolf-Human Encounters in Alaska and Canada 2002

T R Mader – Wolf Attacks on humans 1995

 

Litteratur om varg

Michail Pavlov – Vargens näringssök och Människan 1982

Svenska Naturskyddsföreningen – Rapport från Projekt Varg, juni 1976

 

Artiklar om varg ur tryckta media

Norrbottenkuriren den 10 september 2011

Dalademokraten den 8 september 2011

Helsingin Sanomat den 21 augusti 2011

Helsingin Sanomat den 8 augusti 2011

Norrtelje Tidning den 10 december 2010

Land nr 9 den 7 maj 2010

Västerbottenkuriren, januari 2008

Tunabergsbygdens Årsskrift 1985

Ficklektyr – Om svenske vargforskaren Erik Ziemen 1976

Wide World Magazine 1910 – ”The Grey Scourge”, Rook Carnegie

 

Dokument gällande jordbruk

Jordbruksverket rapport om djurhållning 2010

Elsäkerhetsverket om rovdjursavvisande elstängsel

Landskapsvård med bete – guide till praktiskt förverkligande

 

Avhandlingar gällande attityder till rovdjur

Om svenskars inställning till rovdjursförvaltning – rapport från SLU Umeå, 2009

I vargens spår – Serena Cinque, PhD, Göteborgs Universitet 2008

Viltskadecenter/NINA/NIKU – Rädslan för vargen – en tvärvetenskaplig utredning, 2002

Brottsförebyggande Rådet – Illegal jakt på rovdjur. En förstudie, 2005

 

Rapporter och artiklar om vargens sjukdomar

WHO – Working to Overcome the Global Impact of Neglected Tropical Deceases, 2010

Journal of Hepathology 49, 72–77, 2008

SVA Vet, nummer 2, 2007

Fler internationella forskarrön, 2007

Blandade internationella forskarrön, 2001-2010

WHO-OIE – Manual on Echinococcosis in Humans and Animals: a Public Health Problem of Global Concern, 2001

Baltazard-Ghodssi – Treatment of People Bitten by Rabid Wolves in Iran, 1954

 

Rapporter från nationella och internationella konferenser

Vargsymposium i Vålådalen 2012 – Referat av Hans Boström för Svenska Jägarförbundet

 

Dokument från Världsnaturfonden Sverige, WWF Sverige

Sverige måste ta sitt ansvar för vargen – WWF

 

 

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se