Junselevargen och partner försvunna?

Mittnytt rapporterar om att Junselevargen, den gulröda och hennes nya partner inte synts till på en månad. Nysnö ger nu myndigheterna möjlighet att spåra av området. Sveriges i särklass mest omtalade varghona, den rödgula som flyttats kors och tvärs genom landet har inte synts till på en månad. Samerna har enligt uppgift till Mittnytt inte […]

Naturvårdsverket till högsta instans med Junselevarg

Efter att Naturvårdsverket inte beviljats prövningsrätt av kammarrätten i frågan om avlivningsbeslut på Junselevargen tar verket nu frågan vidare till högsta instans. De juridiska turerna kring ”Flyttvargen” eller ”Junselevargen” fortsätter efter att Naturvårdsverket nu begär prövning i högsta instans efter att man nekats prövningsrätt vad beträffar beslutet om att inhibera den senast beslutade skyddsjakten. Verket […]

Naturvårdsverket saknar prövningsrätt

Turerna kring Junselevargen går nu från obegripliga till absurda efter att skyddsjakten åter stoppats och det visar sig att Naturvårdsverket inte får pröva stoppet. Nyligen fattade Naturvårdsverket beslut om att flyttvargen, den rödgula varghonan som körts kors och tvärs genom Sverige skulle skyddsjagas. Även den hanvarg hon slagit följe med skulle avlivas eftersom de inte […]

Naturvårdsverket överklagar stoppad skyddsjakt

Naturvårdsverket överklagar förvaltningsrättens beslut om tillfälligt stopp av skyddsjakten på de två vargarna i Junsele. Naturvårdsverket överklagar förvaltningsrättens beslut om att tillfälligt stoppa skyddsjakten på två vargar i Junsele. Naturvårdsverket anhåller om en snabb handläggning av ärendet då skadan redan är stor för rennäringen i det aktuella området. Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Naturvardsverket-overklagar-forvaltningsrattens-beslut/

Jakten på två vargar i Junsele tillfälligt stoppad

Föreningen Nordulv begärde i fredags att jakten på flyttvargen och partner skulle stoppas. Begäran bifölls av Förvaltningsrätten i Stockholm. Skyddsjakten på två vargar är tillfälligt stoppad efter att Förvaltningsrätten i Stockholm beslutat om inhibition av jakten, det vill säga att skyddsjakten inte får genomföras i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande i målet. Naturvårdsverket ska yttra […]

Skyddsjakt beviljad på flyttvarg

Länsstyrelsen säger ja till jakt på flyttvargen och den hane hon går tillsammans med. Nu återstår för Naturvårdsverket att fatta avgörande beslut. Länsstyrelsen i Västernorrland säger ja till skyddsjakt på flyttvargen, alltså den varghona som flyttats bort men ändå ständigt återvänt och också den hanvarg hon för tillfället går tillsammans med. Naturvårdsverket har nu att […]

Flyttvargen åter föremål för eventuell skyddsjakt

Renarna är på väg mot sitt vinterbete och där befinner sig den rikskända flyttvargen. Att hålla isär dem är en omöjlighet varför ny ansökan om skyddsjakt görs. Svårigheten med varg bland renar är förmodligen inte helt lätt att begripa för den som inte är så insatt. Andra rovdjur som också konsumerar ren ställer inte till […]

Varg angripen av skabb avlivad, Västernorrland

Efter att en varg angripen av skabb hade observerats och bekräftats utgick påbud om avlivning. I natt fälldes vargen. Vargar drabbas av samma skabb som räven, tamhundar och lodjuren gör och de uppvisar samma symptom – kliar sig, fäller pälsen och uppträder närgånget. Smittan leder med få undantag till döden varför avlivning är att föredra […]

Länsstyrelsen vill avliva två vargar, Edsele

Två vargar uppehåller sig inom ett renskötselområde väster om Edsele. Ordnad renskötsel omöjlig varför skyddsjakt tillstyrks. Naturvårdsverket har den 2 januari 2014 begärt yttrande från Länsstyrelsen Västernorrlands angående en ansökan om skyddsjakt på två vargar, inom vinterbetesområdet väster om Edsele. Länsstyrelsen tillstyrker skyddsjakt eftersom svårigheterna för rennäringen är stora. Berörd sameby har inte möjlighet att […]

Varg angripen av skabb får avlivas

Länsstyrelsen i Västernorrland meddelar att en varg angripen av skabb finns inom Kramfors kommun. Vargen bör avlivas enligt samma myndighet. En varg svårt angripen av skabb* har setts runt gårdar i Bollstabruk (se bilden) i Kramfors kommun. Under 2013 avlivades ett knappt 10-tal vargar i Värmland och Örebro som alla befann sig i olika stadier […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se