Rovdjursforum

Rovdjursforum är en nationell databas om rovdjur. Den ska vara till hjälp främst för länsstyrelserna i deras arbete med ett alltmer ökat ansvar för rovdjursförvaltningen.

Idag kan viltskador av rovdjur och annat fredat vilt samt olika inventeringar och observationer av rovdjur registreras i Rovdjursforum. I en senare version ska även de djur som fälls eller dödas (statens vilt) kunna registreras.

 

Ej för allmänheten

Rovdjursforum är inte tillgängligt för allmänheten. De som har tillgång till Rovdjursforum är länsstyrelsernas rovdjursansvariga, fältpersonal, handläggare av viltskador, besiktningsmän för tamdjur och gröda samt Naturvårdsverket och Viltskadecenter.

I en senare version kommer även andra som deltar i inventeringen av rovdjur att kunna registrera observationer i Rovdjursforum.

Rovdjursforum ägs av Naturvårdsverket. Viltskadecenter ansvarar för att tillsammans med Naturvårdsverket utveckla Rovdjursforum. Hemsida: www.rovdjursforum.se

Har du generella frågor om Rovdjursforum? Kontakta Naturvårdsverket: robert.franzen@naturvardsverket.se

Om du som är användare förslag på förbättringar av Rovdjursforum, kontakta rovdjursforum@naturvardsverket.se

 

Support

Viltskadecenter ansvarar för stöd till Rovdjursforums användare. Om du som är användare har frågor om Rovdjursforum, kontakta supporten:

E-post: support.rovdjursforum@ekol.slu.se


Telefon: 0581-69 73 73

Viltskadecenter

 

Se även:

Att spåra rovdjur

Spår och spårtecken

DNA-information från vargar

Så används varg-DNA i viltvården

DNA-analys på varg – process och teknik

 

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se