Vargfakta informerar LRF i Östergötland brevledes

Hej,

Mot bakgrund av det som skett inom länet sedan i våras kanske det kan vara nyttigt att
känna till lite grunder om varg och vad det får för konsekvenser lokalt.

Jag är lantbrukare i Uppsala län och har på eget initiativ satt ihop en hemsida om varg
och, ska vi säga, det som följer i dess spår.

För er del kan följande sidor med grundläggande fakta om varg vara av särskilt intresse:
http://www.vargfakta.se/vargfakta/hur-manga-vargar-finns-det-i-sverige-sommaren-2011/
http://www.vargfakta.se/vargfakta/hur-stor-ar-en-varg/
http://www.vargfakta.se/vargfakta/hur-stort-ar-ett-vargrevir-i-jamforelse/
http://www.vargfakta.se/artikel/vad-ar-en-foryngring/

Jag har även gjort mer ingående analyser av de ekonomiska aspekterna av vargförekomst:
http://www.vargfakta.se/vargfakta/sa-har-rovdjur-paverkat-djurhallningen-i-varmlands-lan/
http://www.vargfakta.se/vargfakta/sa-har-rovdjur-paverkat-djurhallningen-i-gavleborgs-lan/
http://www.vargfakta.se/vargfakta/sa-har-rovdjur-paverkat-djurhallningen-i-stockholms-lan/
http://www.vargfakta.se/vargfakta/sa-har-rovdjuren-paverkat-djurhallningen-i-dalarnas-lan/
http://www.vargfakta.se/vargfakta/sammanstallning-av-bidrag-och-ersattningar-till-foljd-av-fredade-rovdjur-2003-2010/

Vargfakta.se är en oberoende aktör som vill balansera och nyansera debatten kring varg och
förståelsen för de följder som kommer med ett frilevande rovdjur i den storleksordningen
som den euroasiatiska vargen i nordlig tappning representerar.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Jönsson
Lantbrukare och växtförädlare

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se