1000 renkalvar till rovdjuren, Idre

Ett normalt år räknar Idre ny sameby in 1 800 kalvar vid den stora renskiljningen. I år saknas över 1 000 kalvar som i stället för att gå vidare i avel och till slakt blivit mat till rovdjuren.

Vargar och övriga rovdjur har under sommaren försett sig med mat ur bland annat Idre nya samebys renhjordar. Vid den stora renskiljningen, dvs när alla fribetande renar inom ett område samlas ihop och sorteras efter respektive ägare kan Benny Jonsson konstatera ett förödande resultat.

– Vi har förlorat över 1000 kalvar till rovdjuren under sommaren säger Benny och Jörgen Jonsson till Dalarnas Tidning.

Att förlora så stor del av den möjliga produktionen är naturligtvis mycket betungande, såväl psykiskt som ekonomisk. Länsstyrelsens representanter har enligt Jonsson haft svårt att ta till sig uppgifterna om den omfattande predationen och har därför varit på plats för att kontrollräkna.

– Normalt skulle vi haft närmare 1800 kalvar. Men nu ser det ut att stanna på samma låga nivå som ifjol med omkring 1000 kalvar, summerar Jörgen Jonsson, som är ordförande i Idre nya sameby.

Och det är inte bara kalvar som faller offer för varg och övriga rovdjur – även vuxna djur dödas eller blir så allvarligt skadade att de måste avlivas. Under arbete med avskiljningen upptäcker de tre renar som skadats bara under det senaste dygnet.

– Den här renen hade inte klarat sig länge till, så den måste vi slakta omgående, konstaterar Peter Andersson och fångar in en svårt skadad ren som bär hans märke.

 

Täcker inte efterfrågan

En verksamhet som skapats utifrån en viss volym fungerar naturligtvis sämre om volymen halveras. Själva slakteriet går sämre vilket också översätts i arbetstillfällen, eller då snarare förlusten av sådana.

Vidare är efterfrågan på renkött stor men rovdjurens uttag gör att Jonsson och hans kolleger inte kan leverera tillräckligt med varor.

– Redan nu är det brist på våra produkter och vi kan inte leverera det som efterfrågas, påpekar Peter Andersson bekymrad.

Att hitta djur som dödats av rovdjur är inte helt lätt utan handlar ibland mer om turen att springa på ett kadaver i skogen.

– Vi vet att vi har en varg som är inne i området. Att finna de dödade renarna är inte lätt utan det handlar mer om tur om vi ska kunna finna dem, säger Andreas Jonsson till Dalarnas Tidning.

 

Stora förluster

I ett pressmeddelande från Sametinget i samband med att den gula rysstiken och hennes partner fick ”uppehållstillstånd” i renbetesmarker redogjorde man för hur rennäringen drabbas ekonomiskt och hur förlusterna fördelar sig mellan stat och enskild närdingsidkare.

Rennäringen drabbas hårdast av förluster på grund av rovdjuren. Rovdjursutredningen (SOU 2012:22) beräknade nyligen att den minsta förlorade inkomsten för rennäringen är mellan 32,3–136,5 milj. kronor.

Skadeersättningarna 2011 var bara på 64 milj. kronor. En medelstor renägare beräknas förlora cirka 300 000 kronor av sin årsinkomst till rovdjuren, varav cirka 100 000 kronor ersätts. (1/3 ersätts Reds. anm.)

I praktiken kan man beskriva ersättningen till samerna som att skattebetalarna köper foder till rovdjuren för 64 miljoner per år (1/3). Om den faktiska förlusten för den enskild näringsidkaren stämmer betyder det att samerna ställer upp med rovdjursfoder för 128 miljoner (2/3) för att dryga ut matbudgeten till den egentliga kostnaden.

 

Foto: Commons Wikimedia

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se