13 vargar observerad i en flock

13 vargar observerade i en flock

Ett nytt rekord uppges vara på väg att sättas efter att en person observerat 13 vargar i en och samma flock. Tidigare uppgifter till oss säger dock att det inte är något ovanligt.

Länsstyrelsen i Gävleborg har fått uppgifter om att 13 vargar synts på en och samma gång inom Sjösvedenreviret. Eftersom det saknades snö i området vid det aktuella tillfället kan inte observationen bekräftas men enligt Hans Nordin, viltspårare vid länsstyrelsen är uppgiftslämnaren säker på sin sak.

Synobservationen gjordes sydväst om Bollnäs i Östergällsjöns viltvårdsområde alldeles nyligen.

Alfadjuren inom reviret är helsyskon vilket rimmar illa med tesen om att inavel skulle leda till lägre reproduktivitet, färre valpar. Hans Nordin ger dock en annan fullt rimlig förklaring till att så många vargar finns inom samma område och det är att fjolårets avkommor fortfarande går kvar.

Detta fenomen är något Vargfakta fått ett antal mail om det senaste året från olika håll i landet. Privatpersoner har på eget initiativ inventerat områden och kommit fram till att antalet vargar i många fall överstiger det officiella. Initiativen har motiverats med en allt för stor skillnad mellan länsstyrelsens uppgifter om antal och vad som faktiskt observerats och även i vissa fall antalet incidenter.

I kommentarsfälten hos Jakt & Jägare som också skriver om observationen görs samma reflektion om att det alls kanske inte är frågan om ett rekord utan snarare något som existerar både här och var.

 

Källa: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2013/11/rekordstor-vargflock-observerad/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se