2 miljoner dollar för att skjuta 500 vargar, Idaho, USA

500 vargar skall skjutas i idaho usa

Den amerikanska delstaten Idaho vill reducera vargstammen kraftigt. 2 miljoner USD skall säkra avskjutning av 500 vargar. Kvar blir 150 individer enligt förslag.

På en yta som motsvarar ungefär halva Sverige finns för närvarande 680 vargar enligt delstatens viltmyndighet (IFDG). Den republikanska guvernören C.L. Otter hoppas att drygt 500 av dem skall elimineras och har för ändamålet föreslagit en fond om 2 miljoner USD.

Planen är att bibehålla vargens status som icke rödlistad genom att bibehålla 150 vargar i 15 revir. För detta finns ett lagvunnet stöd i delstaten från 2002. Enligt Otter har inget förändrats sedan dess mer än att vargstammen blivit onödigt stor.

Eftersom Idaho motsvarar cirka hälften av Sverige utgör det också ungefär den yta där varg är tillåtet i Sverige, söder om renbetesgränsen. Idaho har en befolkningstäthet om cirka 6 personer per kvadratkilometer vilket då kan jämföras med Sveriges 20 personer på samma yta.

 

Källa: http://m.nbcmontana.com/news/lawmakers-2m-aimed-to-kill-more-than-500-wolves/24142924
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se