20 vargar påkörda under 2012

Av de 46 000 viltolyckor som rapporterades under 2012 rörde sig 20 stycken om varg. Olycksfrekvensen bland vargarna är 4,8-5,7%.

Under 2012 rapporterades 46 000 viltolyckor i trafiken. Lejonparten rör sig om kollisioner med klövvilt som älg, rådjur och vildsvin vilket givet deras numerär är förklarligt. När det kommer till trafikolyckor mellan varg och fordon registrerades totalt 20 tillfällen enligt Nationella Viltolycksrådet.

– Det här följer säkert av att vargstammen har ökat, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare vid Nationella Viltolycksrådet, till TT.

Sävberger går här tvärt emot vad som kommunicerats i media under året dvs att vargstammen inte ökat. Förvisso säger han att underlaget är för litet för att vara statistiskt säkert men faktum kvarstår dock att fler vargar dukat under i trafiken än året innan.

Bland lodjuren är det mellan 26 och 28 olyckor per år sedan 2008 och med det toppar lodjuret statistiken bland udda djur. Lodjursstammen sägs omfatta cirka 1 500 djur vilket då betyder att 1,8 procent dödas i trafiken. Den rapporterade vargstammen och de tillkommande vargungarna som föddes under 2012 blir tillsammans 350-420 individer. 20 trafikdödade vargar betyder att olycksfrekvensen uppgår till 4,8-5,7 procent.

En delförklaring till vargarna relativa benägenhet att bli påkörda kan förklaras med att de gärna följer vägar och inte som exempelvis klövdjuren som för det mesta går rakt över. Den andra förklaringen är att inventeringarna inte stämmer och att det finns fler vargar.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/notiser/20-vargar-blev-pakorda

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se