50 vargar lagom i Tverregionen norr om Moskva

50 vargar lagom i tverregionen

På en yta som motsvarar på ett ungefär den mellansvenska vargpopulationens habitat anser ryska biologer att 50 vargar är lagom. För Tverregionen betyder det att 150 vargar skall skjutas.

Tverregionen (röd markering i bild) ligger strax norr om Moskva och bebos av cirka 400 000 innevånare enligt Wikipedia. Regionen omfattar ungefär samma areal som mellansverige vilket i sammanhanget är intressant efter att de regionala myndigheterna för naturresurser utrett lämpligt antal vargar.

Av de uppskattningsvis 200 vargarna som finns i regionen skall 148 skjutas för att återställa balansen mellan tillgången på vilt och predatorn. Myndigheten meddelar att man vill undvika de skador som kommer med ett för stort antal vargar på främst tamboskap men också på de vilda djuren som utgör vargens byte.

 

Källa: http://www.afanasy.biz/news/society/?ELEMENT_ID=69393
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se