529 hästar dödades av varg år 1878, Finland

Hundratals hästar dödade av varg. Det återges i en notis i Blekingeposten från 1880 där följande beskrivning av vargens härjningar i Finland görs.

Den i S:t Petersburg utkommande tidningen Bereg innehåller två intressanta artiklar om den af vargar anställda skadan av vargar i olika delar av riket. På grund av sina vidsträckta skogar blir Finland svårast hemsökt af denna landsplåga. Ehuru år 1787 öfver 14 000 mark utbetaltes i premier för skadliga djurs utrotande, fälldes dock under årets lopp endast 297 vargar.

Under samma tid dödade vargarna 529 hästar, 1 984 nötkreatur, 9 656 får och kalfvar, 441 svin, 291 getter, 4 568 hjortar, rådjur etc. Det värsta är, att människorna ingalunda äro säkra mot dessa djurs glupskhet. Nästan dagligen ingår underrättelse om, att barn blifvit uppätna av vargar.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se