Akutgrupper för rovdjur får mindre pengar

Naturvårdsverket har tidigare år tilldelat länsstyrelsen Dalarna två miljoner kronor per år till akutgruppspengar i rovdjursarbetet. Nu kan anslaget minska med 1,3 miljoner.

I juni fick länsstyrelsen beskedet att flera län ska dela på de medel som Värmland och Dalarnas län haft för dessa akutgrupper. Nu har länsstyrelsen fått en remissfråga från Naturvårdsverket som föreslår en nedskärning på 1,3 miljoner kronor, rapporterar Svensk Jakt.

I ett svar till Naturvårdsverket vädjar länsstyrelsen om att få behålla de tidigare, av regeringen, beslutade pengarna, för att kunna fortsätta det goda arbetet med rovdjursstöd som byggts upp i länet. I brevet beskriver länsstyrelsen även de konsekvenser som nedskärningen innebär.

”Synnerligen negativa konsekvenser”

”Detta kommer att ge synnerligen negativa konsekvenser på den rovdjursakutgrupp som under åren byggts upp i länet. Vid ett rovdjursangrepp behövs snabb hjälp med personal på plats som kan hjälpa till. Med en så neddragen budget kommer vi inte att kunna vara närvarande i den utsträckning vi anser behövs idag. Närvaro i fält av länsstyrelsens personal vid sådana här händelser är avgörande för om acceptans för rovdjuren ska kunna uppnås”, skriver länsstyrelsen i sitt brev till Naturvårdsverket.

Med brevet, som undertecknats av Maria Norrfalk, landshövding och Stig-Åke Svenson, naturvårdsdirektör vill länsstyrelsen få Naturvårdsverket att ändra sitt beslut om akutgruppspengarna och tilldela Dalarna de två miljoner kronor som verksamheten byggts upp på.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se