Älg mer populärt än varg, Ljusdal

Liten älgkalv

En mindre enkätundersökning i Ljusdal gav svaret på vilket av de två djuren, varg eller älg som var mest populärt. Älgen segrade med god marginal.

Elever med inriktning Naturbruk, NPJ 10 vid Slottegymnasiet i Ljusdal genomförde en undersökning med syfte att reda ut vilket av de två däggdjuren, varg eller älg som var mest populärt. Undersökningen genomfördes en vardag i anslutning till en mataffär efter klockan 16.00 då de flesta slutat arbetet.

183 personer besvarade enkäten och av dessa var 48 procent kvinnor. För att få besvara enkäten var man tvungen att vara 18 år eller äldre.

Antal innevånare i Ljusdal var enligt kommunens hemsida 7 673 år 2010. Åldersgrupperna 16-64 och 65- motsvarar cirka 80% vilket borde ge ett teoretiskt underlag för enkäten om cirka 6 000 personer. 183 deltagare skulle då motsvara lite drygt 3% av innevånarna.

 

Frågor som besvarades var bland annat följande (tongivande markerad):

Är vargfrågan av stor betydelse för dig? Ja 52 procent. Nej 48 procent.

Jagar du? Ja 36 procent. Nej 64 procent.

Vad är viktigast för dig? Rovdjursturim (varg) 10 procent. Älgturism 90 procent.

Har tillgången på viltkött någon betydelse för dig? Ja 78 procent. Nej 22 procent.

I vår del av Sverige finns många fäbodvallar där det betar djur under somrarna som håller landskapet öppet. Tycker du att det är viktigare att bevara fäbodbruket än att ha en vargstam? Ja 87 procent. Nej 13 procent.

Vad tror du skulle locka folk bäst att flytta till kommunen? Stor vargstam 8 procent. Stor älgstam 92 procent.

Hur många vargar kan du tänka dig ha i Sverige?

Inga alls – 42 procent

150 – 22 procent

210 – 13 procent

500 – 16 procent

1.000 – 8 procent

 

Källa: http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2013/01/Alg-popularare-an-varg-i-Ljusdalsenkat-1.41268/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se