Allt färre vargar i Finland

Finlands flagga med varg.

Det blir allt färre vargar i Finland rapporterar Yle. Minskningen är anmärkningsvärd och kan svårligen tillskrivas naturliga orsaker.

Finska nyhetsorganet Yle rapporterar om att det blir allt färre vargar inom landets gränser. I början av februari strövade uppskattningsvis 120-135 vargar omkring i Finland. Det skall jämföras med föregående års population om 150-160 individer men kanske främst med höstens population om 180-200 vargar.

Nedgången är drygt 30 procent vilket är långt över normal mortalitet. I Sverige är dödligheten strax över 13%. Den höga dödligheten i Finland är också konstaterad innan jaktsäsongen för varg inletts.

Inventeringar som sammanställts av forskare noterar 10 flockar mot 14 föregående år. 19 parbildningar har också konstaterats vilket är fler än föregående år. Uppskattningsvis var femte varg saknar flocktillhörighet och är ensamma individer.

Källa: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/02/13/vargarna-har-minskat-fran-i-fjol
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se