Anders Borg intervjuad om varg och jakt

anders borg intervjuad om jakt och varg

Finansminister Anders Borg är som bekant en ivrig jägare och boendes i Södermanland, ett län utan etablerad vargstam. I en filmad intervju ger han sin syn på vargfrågan och löshundsjakten.

Tidningen Jakt & Jägares reporter Mikael Moilanen begav sig till Södermanland för att intervjua finansminister Anders Borg i hans hem. Att ministern är en ivrig jägare är känt men att han helst av allt går som hundförare under jakterna med byalaget var kanske inte lika känt.

Borg vurmar alldeles särskilt för löshundsjakten och menar på att idéer om begränsningar i allt väsentligt saknar verklighetsförankring givet viltstammarnas utveckling och då i synnerhet vildsvinen.

Anders Borg skiljer sig på inget vis från de allra flesta när det kommer till vargfrågan då han ogärna ser varg där han själv jagar. I övrigt skiljer hans sig dock väsentligt jämfört andra politiker som uttalat sig i vargfrågan, då han framstår som mycket påläst vad beträffar problematiken med vargens utökade näringssök. Mig veterligen är han den första politiker som pratat om nötkreatur som en grupp djur som också finns med på vargens meny.

 

Stängsel ett enskilt ansvar

En sak som dock förbryllar är hans inställning till ersättning vad beträffar stängsel. Att djur som angrips skall ersättas och att bidrag skall utgå för uppgradering av stängsel är Borg med på men när det kommer till underhållet är det upp till brukaren. Argumentet är att alla stängsel kräver underhåll och att ansvaret då vilar på djurägaren.

Skillnaden i underhåll mellan ett vanligt stängsel och ett rovdjursstängel är högst väsentlig. Att röja den nedersta tråden tre till fyra gånger per säsong är inget man behöver göra i ett vargfritt område. Och fem trådar ökar på belastningen på stolparna som därmed kräver översyn oftare än för ett konventionellt stängsel.

Ställningstagandet är mest troligt inte sprunget ur omtanke för djuren eller brukarna utan snarare ur insikten om vad en sådan ersättning skulle göra med statens finanser.

 

 

Källa: http://www.youtube.com/watch?v=o2NmgAfK_ak&
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se