Ännu en varg tågdödad, Västmanlands Län

Ytterligare en varghane har dödats i höjd med Näverkärret inte långt från länsgränsen mot Örebro. Vargen kördes på av tåget inte långt från den plats där en annan varg dödas i slutet av oktober.

Det kan förefalla märkligt att vargar förolyckas på samma platsers vid vägar och järnvägar men i praktiken är det helt naturligt med en viss upprepning. Djur har också fasta vägar om än i en något mer flexibel mening än för oss människor. De skyltar man ser längs våra vägar som varnar för älg är placerade utifrån vetskapen om att där brukar djur passera. Fenomenet kallas för viltväxel.

Vid järnvägsspåret i höjd med Näverkärret tycke en sådan viltväxel existera. Detta efter att två vargar körts på av tåget på just den platsen. Länsstyrelsens rovdjurshandläggare, Tobias Hjortstråle ser två alternativ till varför vargar bli påkörda just där. Det ena är att det är en viltväxel på platsen och det andra att det förekommer kadaver på spåret.

Visst kan det förekomma rester av andra förolyckade djur på spåret som vargen vill äta av men mest troligt handlar det om att vargen helt enkelt går längs spåret för att det är bekvämt jämför med övrig terräng och för att spara en del energi.

Den tågdödade vargen, en hane om 43 kilo tros komma från Hedbynreviret.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/notiser/andra-tagdodade-vargen-i-kolsva
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se