Åsa Romson ”förklarar” uttalande om vargforskare

Åsa Romson kommer med förklaring kring uttalande

Åsa Romson har möjligtvis förstått att hon sagt något olämpligt om svenska vargforskare men hennes förklaring till vad hon ”egentligen menade” ger ingen vägledning.

Lyssnar man på riksdagsdebatten och Åsa Romsons anförande går det inte att ta miste på vad hon säger och knappast heller mot vilka kritiken riktar sig. Jaktpressen, Tidningarnas Telegrambyrå och vargforskarnas ”chef”, Olof Liberg ser det som ett direkt angrepp mot Skandulv och deras samlade forskning. Undertecknad kan inte heller se det på något annat vis än som att Åsa Romson är missnöjd med forskningsresultaten och därför faller till föga och anklagar forskningen för att vara ohederlig.

Hon har dock via Twitter förklarat att hon inte syftade på Olof Liberg eller någon annan namnkunnig forskare utan på ”de som är frustrerade”. På vilket vis påståendet om att regeringen ”tvingat vissa forskare att skriva vinklade rapporter” stödjer andra, icke namngivna men påstått frustrerade forskare är dock oklart. Logiken och retoriken haltar högst betänkligt.

Vem eller vilka som är frustrerade och varför eller några exempel på ”selektivitet” ges inte av Åsa Romson via Twitter. Frågan har dock ställts men något svar har ännu inte dykt upp.

Romsons svar eller förklaring till sitt påhopp ger som sagt ringa vägledning till vad hon egentligen menade. Snarare komplicerar det saken desto mer och lämnar ännu fler frågor.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se