Avhugget varghuvud lämnat i protest, Italien

avhugget varghuvud lämnat i protest italien

Från att ha placerat hela döda vargar på publika platser i Italien har man nu gått ett steg längre och hänger bara upp vargens huvud. Budskapet är tydligt och kritiken riktas mot bland annat WWF.

Italienska bönder och andra drabbade har fram till nu stjälpt av tio döda vargar på olika publika platser i syfte att skicka ett skarpt meddelande till politiker. De döda vargarna lämnas med meddelande om att ”måttet är rågat” och att det är ”dags att återställa ordningen” vilket likställs med ett ekosystem med långt färre vargar.

Efter att den italienska förvaltningsmodellen, alltså omfattande illegal jakt, slutat att fungera har antalet vargar ökat märkbart och så också angreppen. Attackerna har flyttat ned från bergen och in i bebyggelse vilket också medfört att tidigare ej drabbade plötsligt fått erfara vad varg innebär.

Som bekant har Italien förts fram som ett exempel på ett land där människor kunnat samexistera med vargar. Kampanjen som nu bedrivs med vargkroppar och ett varghuvud känns inte som något som uppstått över en natt utan snara som en desperat handling sprungen ur en lång period av svårigheter med varg och tamdjur.

Det finns ingen officiell förklaring till varför den italienska förvaltningsmodellen slutat att fungera men det ligger nära till hands att vargens tillväxt helt enkelt gjort uppdraget omöjligt. Fler vargar har kontinuerligt tillförts populationen än vad som skjutits illegalt. Vid en viss population uppstår en brytpunkt där ”uppdraget” helt enkelt blir omöjligt och effekten blir en kraftigt ökad vargpopulation.

På det plakat som hängts upp bredvid det avhuggna varghuvudet riktas skarp kritik mot diverse miljöorganisationer, bland annat WWF som man menar är mer eller mindre skyldiga till utvecklingen.

 

Källa: http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2014/02/13/Maremma-ucciso-altro-lupo-esposta-testa_10070560.html

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se