Bergvik Skog tar emot vargvalpar på två villkor

Den största markägaren inom de områden i södra Norrland och Svealand där vargen är etablerad säger ja till utsättning av vargvalpar. Två krav ställer dock bolaget – dels skall licensjakten återinföras och dels skall befintliga vilda valpar tas bort.

Enligt ett pressmeddelande på bolagets hemsida förefaller det som naturligt att frågan ställs till dem som trots allt är den största markägaren inom de områden där vargen är etablerad i södra Norrland och Svealand.

Dock innehåller pressmeddelandet två villkor som kan bli svåra för Naturvårdsverket att acceptera redan under 2012 vilket är den period som avses i meddelandet.

– Under förutsättning att populationsbegränsande jakt tillåts måste Bergvik vara positivt till att ta emot genetiskt värdefulla vargvalpar i lyor som finns på bolagets marker, kommenterar Åke Granqvist, ansvarig för frågor om vilt och skogsskötsel på Bergvik.

 

Licensjakt och borttagning av valpar

Det första kravet som ställs är att antalet valpar totalt inte får öka vilket då i realiteten innebär att vilda valpar måste avlivas eller på annat okänt vis hanteras innan djurparksvalparna stoppas in i lyan. Vidare är det andra kravet om licensjakt en slutsats bolag drar av att den tilltänkta genetiska förstärkningen trots allt bör innebära att begränsningsjakt eller så kallad licensjakt då också skall återupptas.

”Utsättning av valpar minskar risken för inavel bland vargarna, vilket är en förutsättning för att totala antalet vargar ska få begränsas genom jakt”, skriver bolaget på sin hemsida.

– Avsikten med Bergviks ställningstagande, som gäller för 2012, är att underlätta för myndigheterna att ge tillstånd till denna begränsningsjakt, förklarar Åke Granqvist.

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se