Beslut om vargjakt från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket meddelar i dag att beslut tagits vargjakt nästa år. Tilldelningen om 30 vargar ligger långt under den faktisk tillväxten.

Via pressmeddelande gör Naturvårdsverket klart att det kommer att ske vargjakt med start 1 februari 2014. Tilldelningen är 30 vargar fördelat på de tre länen Värmland, Dalarna och Örebro.

Mot bakgrund av att nettotillväxten i vargstammen varierar mellan 16 och 19 procent och underlaget vintern 2012/2013 var 350 individer betyder Naturvårdsverkets tilldelningen att stammen inte kommer att minska utan faktiskt öka. Nettotillväxten för 2013 ligger inom intervallet 56-67 vargar. Om 30 vargar skjuts minskar tillväxten till 26-37 vargar eller översatt till hela populationen 376-387.

Ur Naturvårdsverkets pressmeddelande: Naturvårdsverket gör bedömningen att det finns ett behov av att minska koncentration av varg, enligt riksdagens beslut. Vargstammens tillväxtkurva pekar uppåt och inaveln minskar. Vargen har gynnsam bevarandestatus och det finns ett tillräckligt utrymme i förhållande till referensvärdet. Det sammantaget gör att en kontrollerad jakt i syfte att minska koncentrationen av varg är möjlig.

─ Naturvårdsverket vill bidra till att öka toleransen för varg och andra rovdjur. Vi arbetar med olika åtgärder som kan bidra till att minska negativa konsekvenser av rovdjur. Vi gör bedömningen att en kontrollerad jakt som minskar koncentration av varg är ett sådant exempel, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Licensjakt är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv vargförvaltning som bidrar till att uppfylla riksdagens fastslagna mål. Naturvårdsverket har utarbetat en nationell förvaltningsplan för varg och vi har uppdaterat den i samband med riksdagens beslut. I förvaltningsplanen anger vi att en begränsad och strängt kontrollerad licensjakt är den mest lämpliga åtgärden för att minska koncentrationen av varg i områden med hög koncentration.

Andra viktiga delar i rovdjursförvaltningen är ökad hänsyn till tamdjurshållning och konsekvenser för näringar. Det gör att Naturvårdsverket också beaktat socioekonomiska aspekter inför beslut om vilka områden som är aktuella.

Naturvårdsverket gör bedömningen att en kontrollerad jakt som riktar in sig på att tömma utpekade revir är det mest effektiva sättet att nå det politiska målet om att minska vargens koncentration. Det är en del av ett långsiktigt arbete och om jakten ska få effekt behöver åtgärden upprepas.

─ Jakt är ett viktigt verktyg för viltförvaltningen. En av anledningarna till att vi har lagt över en månad mellan beslut och jaktstart är att jakten kan komma att överklagas. Om beslutet överklagas finns det tid för domstolen att bedöma ärendet. Det är viktigt att få besked om det går att använda licensjakt som verktyg i vargförvaltningen, avslutar Maria Ågren.

Jaktens genomförande

Villkor för jakten:

– Jakttid 1 februari till 15 februari 2014.

– De län som omfattas av jakten har valts ut med hänsyn till koncentrationen av varg. Det gäller även det antal vargar som får jagas inom länen.

– Reviren som kan komma att ingå i jakten har valts ut så att revir med genetiskt viktiga vargar inte omfattas av jakten för att göra jakten selektiv.

– Det är länsstyrelserna som har kunskap om de lokala förutsättningarna och de får uppdraget att avgöra vilka revir som till slut kommer att omfattas av jakt.

– Jakten är inriktad på att tömma revir i utpekade områden.

– Det är också länsstyrelserna som avlyser jakten om det visar sig att det finns någon genetiskt viktig varg inom de utpekade reviren.

– Jakten inkluderar stränga krav på skyndsam rapportering om fällda vargar.

– Länsstyrelsen ska avlysa jakten när det totala antalet vargar har fällts i ett län.

Län, revir och antal djur:

Dalarnas län

Antal revir: 1

Antal djur: högst 6

Möjliga revir: Aamäck och Äppelbo revir

Värmlands län

Antal revir: 2

Antal djur: högst 13

Möjliga revir Värnäs, Medskogen, Trång, Brattfors, och Acksjöns revir

Örebro län

Antal revir: 2

Antal djur: högst 11

Möjliga revir: Kindla, Villingsberg och Hedbyn revir

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Beslut-om-jakt-pa-varg-i-de-vargtataste-lanen/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se