Bort med ”gårdsvargarna”, Finland

bort med gårdsvargarna

Innevånare i Virmo i sydvästra Finland har återkommande vargbesök på gårdar vilket anses vara ett hot mot tryggheten. Jordbruksministern säger att ”gårdsvargarna” måste skjutas.

Vargarna i Finlands sydvästra delar gör sig ständigt synliga på gårdsplaner och inom bebyggelse. Detta har upplevs som ett allt större problem för tryggheten rapporterar Svensk Yle. Vargnärvaron har ökat på konflikterna mellan ortsbor och myndigheter.

Problemet har uppmärksammats av Jari Koskinen (Saml), jordbruksminister som menar på att vargar som återkommer till bebyggelse helt enkelt måste skjutas.

– Gårdsvargarna måste fås bort från gårdarna. Om det bevisligen är samma djur som dyker upp på gården ska man kunna skjuta den, säger Koskinen som var gäst i Yles tv-program Morgonettan.

Ansvarig myndighet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppger att det för närvarande finns 160 frilevande vargar i Finland. Precis som på många andra håll där människor och varg möts säger de berörda att det rör sig om många fler än så.

Jordbruksministern förtydligar dock att det inte handlar om att skjuta vargar på eget bevåg.

– Att döda en varg i självförsvar eller om den hotar ett barn kan vara försvarbart men då måste man kunna visa upp klara bevis för att vargen har varit hotfull, säger Koskinen.

Att en minister överhuvudtaget säger att en situation kan uppstå där människor eller barn kan komma till skada har förmodligen att göra med att man inom landet och särskilt i trakterna av Åbo har ett historiskt uppmärksammat fall där många barn dödades av varg – Åbovargarnas offer 1880-1881.

 

Källa: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/03/09/koskinen-vill-fa-bort-gardsvargarna
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se