Centerpartiet för fri jakt på varg, Norge

Norska Centerpartiet har i ett programförslag förordat fri jakt på varg. Motiveringen är att det inte finns någon unik Svensk-Norsk varg.

Trygve Slagsvold Vedum vid Centerpartiet i Norge kommer än en gång med förslag på hur Norge bör hantera sina rovdjur och framför allt vargen. Vedum föreslår fri jakt med motiveringen att det inte finns någon unik och särskilt skyddsvärd norsk varg, utan det är precis samma varg som finns i Finland och Ryssland.

Vedum har naturligtvis rätt i sak, vad beträffar vargens ursprung och släktskap vilket meddelats tidigare av bland annat vargforskaren Olof Liberg.

– Det finns ingen unik Norsk-Svensk vargstam. Vargarna i Norge tillhör den Finsk-Ryska vargstammen varför en enhällig programkommitté menar att Norge inte har några förpliktelser att bevara den stammen, säger Vedum till tidningen Verldens Gang.

Vedum jämför och likställer de Norsk-Svenska vargarna med mårdhund och vildsvin.

– Ingen arbetar för att upprätta egna stammar av mårdhund och vildsvin i Norge, tvärtom anses de oönskade i norsk natur. Det bör också den Finsk-Ryska vargstammen vara.

Enligt Rovdata omfattar den Norska delen av den Svensk-Norska vargstammen cirka 30 individer. De forskare som menar att det krävs 500 vargar för en livskraftig population har inget gehör hos Vedum som tycker att de pengar som ödslas på de befintliga 30 vargarna kan brukas till annat inom miljö- och naturförvaltning.

Centerpartiets utspel bryter med de Röd-Gröna politikernas syn på rovdjuren i Norge.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se