Centerpartiet Västmanland – Landsbygden viktigare än vargen

Representanter för Centerpartiet i Västmanland kräver i ett debattutspel att de ska bli acceptabelt att skjuta vargar som går in på gårdar. Vidare kräver de att skyddsjakt på eget initiativ inte med automatik skall innebära utredning om grovt jaktbrott. Dessutom behövs en genomgripande konsekvensanalys om rovdjurens påverkan på hela lokalsamhället, anser Centerpolitikerna.

Samma ledande C-politiker menar på att det krävs ett totalt omtag i rovdjurspolitiken där människan, inte vargen, sätts i första rummet!

Rovdjurens och framför allt vargens utbredning i Västmanland tar sig allt mer orimliga proportioner. Trots detta ägnar sig staten åt en stelbent tolkning och byråkratisk tillämpning av EU:s omoderna och till verkligheten dåligt anpassade art- och habitatdirektiv.

Det som pågår i Mellansverige är ett samhällsexperiment i full skala utan någon konsekvensanalys och utan att någon tar ansvar för följderna. Påfrestningarna för boende på landsbygden är oacceptabla med en kraftigt försämrad livskvalitet för alla.

 

Misstro mot drabbade

För de företagare som har tamdjur leder dessutom rovdjurens angrepp till negativa ekonomiska konsekvenser kombinerat med fysisk och psykisk stress. Myndigheternas misstroende mot drabbade, risk för hårda straff vid ingripande samt kraftigt underbetalda ersättningar vid skada och förebyggande arbete, gör att förtroendet för rovdjurspolitiken är totalt kört i botten.

Gör ett totalt omtag i rovdjurspolitiken där människan, inte vargen, sätts i första rummet!

Rovdjurens förekomst måste hållas på en nivå som kan accepteras av berörd befolkning.

 

Utökad skyddsjakt på varg

Skyddsjakt på eget initiativ ska inte med automatik innebära utredning av grovt jaktbrott.

Dessutom måste rätten till skyddsjakt utvidgas till att gälla när varg uppehåller sig på eller invid gård eller anläggning, där den orsakar skada eller annan olägenhet.

Full ekonomisk ersättning måste utgå för merarbete och material vid angrepp och för förebyggande arbete. Sist men inte minst krävs ett korrekt uppträdande av alla inblandade myndigheter.

En genomgripande konsekvensanalys måste göras för att belysa rovdjurens påverkan på hela lokalsamhället. Analysen ska omfatta de ekonomiska konsekvenserna för landsbygdens näringar men också minskade möjligheter att bedriva, för landsbygden traditionella verksamheter av kulturell och social art.

 

Beräkna långsiktiga konsekvenser

Dessutom måste de långsiktiga konsekvenserna för bygdernas överlevnad beräknas. Konsekvensanalysen måste utgå från befolkningens upplevda livskvalitetsförsämringar.

För att landsbygdens folk ska återfå tron på samhället måste regeringen agera nu. Det är bråttom!

Risken är annars uppenbar att vanliga, hederliga och skötsamma samhällsmedborgare i frustration och förtvivlan tar lagen i egna händer.

Det som pågår är ett stort experiment med en geografiskt isolerad vargstam i Mellansverige. Försöket hålls igång med konstlade metoder.

Frågan måste ställas: Är det verkligen värt priset? Är det landsbygdens befolkning som ska betala detta pris?

För oss Centerpartister i Västmanland är svaret nej.

 

Birgitta Andersson, Köping, Centerpartiets distriktsordförande
Carola Gunnarsson, Sala, Kommunala sektionens ordförande
Christer Eriksson, Sala, representant i viltförvaltningsdelegationen och gruppledare i Sala

Centerpartiets gruppledare i länets kommuner:

Kerstin Rosenkvist, Arboga
Monika Andersson, Fagersta
Marianne Avelin, Hallstahammar
Anne Marie Andersson, Kungsör
Jenny Adolphson, Köping
Lennart Skansfors, Norberg
Rolf Andersson, Skinnskatteberg
Erkki Visti, Surahammar
Lars Kallsäby, Västerås

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se