Dagens Nyheter drar annan slutsats än forskare

missvisande rubrik om varg i dagens nyheter

Puffen för debattinlägget om rovdjurens roll i naturen som författats av Dagens Nyheter är direkt missvisande och tänjer på begreppet om journalistisk frihet.

Den debattartikel som undertecknats av 15 namnkunniga ekologer och som publicerats i Dagens Nyheter i dag kommer till helt andra slutsatser än vad tidningen vill göra gällande i sin ”puff”.

Ekologerna menar att de slutsatser Dagens Nyheter gjorde i samband med att artikeln i Science refererades är grovt förenklade. Förenklingen vetenskapsjournalisten Karin Bojs gjort sig skyldig till är den att man inte kan dra slutsatser om rovdjurs inverkan på isolerade ekosystem som nationalparker (Yellowstone) och säga att detsamma gäller för mark under hävd – kulturmark.

Debattartikeln publicerades i sin helhet här under dagen. Rubriksättningen är dock inte densamma som i DN och inte heller ingressen men de var heller inte författade av forskarna utan av Dagens Nyheter. Samma sak gäller för den ”puff” tidningen placerat på förstasidan som säger att ”Sverige har plats för tusentals vargar”. Där är det inte frågan om en grovt förenklad tolkning av debattartikeln utan om en direkt feltolkning. Att det nämns

Tilltaget uppmärksammades av ordförande i Rättviks jaktvårdskrets, Inge Brorsson som skrev ett debattinlägg till tidningen Svensk Jakt. Utdrag ur Brorsson kritik lyder: ”Dagens Nyheter har i vargdebatten under åren genomgående varit en av vargens allra främsta tillskyndare med ledarskribenten Hanne Kjöller i spetsen, sekunderad av vetenskapsjournalisten Karin Bojs med flera.”

Brorssons kritik känns befogad då forskarna i debattartikeln påpekar att det antal vargar som skulle krävas för att uppnå märkbara kaskadeffekter rör sig om så många som 4 000 individer. Det är fler vargar än vad som finns i ekosystem opåverkade av människor någonstans i världen och så många vargar skulle få negativa effekter på många andra av vargens mer hotade bytesdjur.

Forskarnas slutord är också i allt väsentligt något som går emot DNs publicistiska tema: ”Globalt sett finns det större utmaningar för miljöarbetet och en förstärkt biologisk mångfald än rovdjurens eventuella kaskadeffekter.”

Intressant är också att en av de forskare som medverkat i artikeln i Science, Bodil Elmhagen också skrivit under debattinlägget. Tydligare än så kan knappast kritiken mot DNs tolkning bli.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se