Få rabiesfall inom Sveriges gränser

Sverige är sedan 1886 helt befriat från rabies, men det har ändå kommit in vårdfall från utlandet. Det visar uppgifter på Smittskyddsinstitutets hemsida.

Under de senaste 30 åren har två personer vårdats på svenskt sjukhus för rabies. Båda avled. Det kan man läsa på Smittskyddsinstitutets hemsida under fliken som informerar om rabies.

Det första fallet var en man som smittades i Indien och som 1974 insjuknade efter återkomsten till Sverige.

Det andra fallet var en kvinna som insjuknade sommaren 2000 och som smittats i Thailand. Båda dessa patienter hade smittats av sjuka hundar.

 

Rabies i Danmark

För Norden i övrigt finns inga sjukdomsfall registrerade men helt fritt från oro är det ändå inte. I Danmark påvisade man under hösten 1998 rabies hos tre får i tre olika danska besättningar som ej haft kontakt med varandra.

Från ett av fåren isolerades en europeisk stam av fladdermusrabies. Hos de två andra har man endast påvisat rabiesinfektion men inte isolerat och identifierat något enskilt virus.

 

Fladdermöss risk även i Sverige

Rabies har tyvärr också hittats i Danska fladdermöss. Danska myndigheter försöker därför samla in vildkatter för att undersöka eventuell rabiesförekomst bland dessa.

Även i Sverige önskar Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) få in döda fladdermöss för att utröna om smittämnet också finns här.

Smittskyddsinstitutets uppgifter om detta är från februari i år.

 

Sverige rabiesfritt sedan 1886

Sverige har varit förskonat från rabies i nära 130 år. Under år 1886 förklarades sjukdomen utrotad i Sverige. Men bara årtionden tidigare var den fortfarande ett utbrett problem med stora skadeeffekter. Signaturen NE Forsell (troligen läkare) från Skara skrev den 5 april 1865 i Helsingfors Dagblad:

”Då denna sjukdom under första delen af det sistförflutna decenniet varit spridd till nästan alla delar af Sverige och vi således här hava temligen färsk erfarenhet af denna olyckas framfart, har jag trott mig gagna en allmännyttig sak genom att meddela den erfarenhet och de iakttagelser som härvid i Sverige blifvit gjorda…”

Låt oss hoppas att den typen av skriverier ska bli onödiga nu och i framtiden.

 

 

 

Category: Nyheter · Tags: , ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se