Fäbodbrukare ger upp efter vargattacker, Orsa

Fäbodbruket vid Kruppa fäbod har anor från 1500-talet men nu är sagan all efter att Olof och Ann Sjeldrup slaktat ut sin besättning. Ett av de sista vargdödade fåren har de lagt upp framför Kommunhuset i Orsa som en markering.

Kruppa fäbod har varit föremål för många och omfattande vargattacker genom åren. Ägarna, Olof och Ann Sjeldrup har försökt samexistera med rovdjuren men det har visat sig vara övermäktigt varför de nu slaktat ut hela sin besättning och därmed avslutar fårskötseln och fäbodbruket på Kruppa.

– Förmodligen är det här det sista vargdödade fåret i Kruppa. Nu finns det inga får kvar där och en fäbod med anor från 1500-talet har inte längre några djur, säger paret Sjeldrup till Dalarnas Tidning.

Med nedläggningen av Kruppa fäbod går också en kulturhistoria i graven vars följder för den biologiska mångfalden på just de betesmarkerna inte går att överblicka i dagsläget.

 

Möte med politikerna

Kommunalrådet Marie Olsson, Anders Rosell (S), och Mikael Thalin (C) tycker att det är tråkigt att fäbodbruket tvingats upphöra på Kruppa som en följd av vargattackerna. De anser vidare att nuvarande rovdjurspolitik inte är hållbar och förespråkar en tydligare linje såväl som en väl genomarbetad lokal förankring.

Övriga medverkande vid mötet var Hans Ruste (m) och Nils Björklund från Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se