Fallande stöd för varg i Värmland

falland stöd för varg i värmland

Helt i linje med den landsomfattande opinionsundersökningen som SLU genomför faller också stödet för varg i respektive län enligt undersökning genomförd av SR Värmland.

Den attitydundersökning som SLU släppte sommaren 2013 visade på ett kraftigt fallande stöd för varg. Från att 71% av respondenterna ställde sig positiva till varg 2009, hade stödet fallit till 55% 2013. Att en liknande utveckling nu ses i Värmland faller sig naturligt då länet bär cirka hälften av landets totala vargpopulation.

Novus undersökning som genomförts på uppdrag av Sveriges Radio Värmland visar på att 42% av Värmlänningarna vill minska stammen och att 31% tycker att det är bra som det är.

Följaktligen är 73% för jakt på varg då en bibehållen population kräver ett årligt uttag givet en nettotillväxt om cirka 20%.

– Det jag kan läsa ut är att både de som vill minska stammen och de som vi har stammen på den nivån som är i dag tycker att vi ska ha licensjakt på varg, säger Maria Falkevik vid Länsstyrelsen i Värmland till SR Värmland.

När samma undersökning genomfördes för fyra år sedan var det långt färre som ville minska vargstammen – 29% ansåg då att det var för många och 45% ansåg att de var lagom.

Andelen som vill minska stammen har således ökat med 45% (42/29=1,448) och andelen som tycker att stammen är lagom har minskat med 32% (31/45=0,688). Sammantaget kan man säga att opinionen ”för varg” fallit dramatiskt.

 

Källa: http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/93/14334.docx och http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5881773
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se