Finsk rovdjurspolitik, ett misslyckande

Finlands flagga med varg.

Bland berörda i Sverige framstår inte sällan Finland som ett föregångsland vad beträffar rovdjurspolitik. Missnöjet och konflikterna i Finland är dock fortsatt stora.

I december hölls ett seminarium på Skansen i Stockholm under rubriken ”Sveriges Vildnad”. En av de ditresta talarna var Madeleine Nyman som arbetat med rovdjursfrågor på departementsnivå i grannlandet Finland.

Hennes slutsats om den förda rovdjurspolitiken är att den i stort är ett misslyckande. För oss svenskar kan det te sig märkligt då det trots allt bedrivs en jämförelsevis omfattande förebyggande jakt på varg mot vår helt obefintliga dito.

Konflikterna finns dock kvar där vargen finns och ökar kontinuerligt enligt Nyman. Antalet vargtagna hundar är högre i Finland räknat såväl till antal hundar som antal vargar. I vissa områden har enskilda vargpar dödat fler än 10 hundar under 2013.

Resultatet av konflikterna är att förtroendet för förvaltande myndigheter och forskare hos lokalbefolkningen är lågt. Samarbetet mellan de två i form av rovdjursobservationer har slutat att fungera vilket lett till att få rapporter om observationer numera görs.

Fenomenet är välkänt även i Sverige och har noterats överallt där förtroendet sviktat.

 

Källa: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/01/rovdjurspolitiken-utvarderas-i-finland/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se