Flyttvarg och partner skall avlivas

Skadorna på rennäringen blev till slut för stora för att motivera att varghonan från Ryssland och hennes partner skulle få reproducera sig i trakterna av Junsele. Avlivning är nu tillstyrkt av Naturvårdsverket.

Varghonan som flyttats tre gånger bara för att återvända till renbetesområden står nu inför avlivning. Även hennes partner kommer att avlivas då man från verkets sida säger att en flytt inte är aktuell av såväl etiska som praktiska skäl därför att risken för att hon återvänder är allt för stor.

– Vargtiken (varghonan* reds. anm) är viktig för att minska inaveln i den svenska vargstammen. Trots det har vi beslutat om skyddsjakt. Det är tråkigt men vi ser inte att det finns någon annan lösning för vargparet. De berörda samebyarna och länsstyrelserna har gjort omfattande insatser för att minska skadorna i renskötselområdet men skadorna för rennäringen är redan omfattande och att behålla vargparet i området över vintern är inte rimligt, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Ett tiotal renar har rivits enligt Länsstyrelsen i Västernorrland och vargarna har också gjort många jakter med spridda renhjordar och stressade renar som följd. När renarna sprider ut sig i områden där de normalt inte brukar vara kan det till exempel få konsekvenser för trafiken med ökad risk för trafikolyckor med ren. Det försvårar också arbetet med bevaka renarna när de sprider ut sig över hela reviret. Då blir det också svårt att skrämma bort vargarna från renarna eftersom de finns i hela reviret.

– Den skada som samebyn riskerar att drabbas av uppfyller jaktlagstiftningens krav på allvarlig skada eftersom stora förluster hotar rennäringen i området men även den enskilde renägarens möjligheter till att bedriva rennäring, förklarar Maria Ågren.

Länsstyrelsen i Västernorrland ansvarar för skyddsjakten och utser jaktledare. Jaktledaren ska genomföra jakten i samråd med länsstyrelsen som ska följa hur jakten genomförs. När en varg skjuts ska jaktledaren omedelbart anmäla detta till länsstyrelsen. När de två vargarna har skjutits ska länsstyrelsen omedelbart avlysa jakten.

Skyddsjakt är tillåten under perioden från och med den 11 januari 2013 till och med den 14 februari 2013.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Toppmeny/Press/Pressmeddelanden/Beslut-om-skyddsjakt-pa-vargparet-i-Junsele–/

* Begreppet vargtik finns inte i Svenska Akademiens Ordlista SAOL, vilket vi på vargfakta blivit informerade om. Det heter varghona, varghane och vargungar. Tik, hund och valpar heter det när det gäller Canis Lupus Domesticus dvs. hund. Mer om detta i en kommande artikel.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se