Folkaktionen söker samarbete med Europa

Föreningen Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik ser möjligheter till utökat samarbete med liknande föreningar i Europa.

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik har haft årsmöte i Sunne. Tidigare ordförande Inge Johansson avgick och till ny ordförande valdes Mats Persson som tidigare varit sekreterare i organisationen. Målsättningen för året är att expandera och sprida sig i landet enligt pressmeddelande från organisationen.

Folkaktionen har i dag 18 000 medlemmar men satsar nu hårt på att bygga ut organisationen ytterligare genom att bilda nya avdelningar runt om i landet.

– Vi vill stärka samarbetet med andra brukarföreningar med intresse att få bort vargen från kulturlandskapet. Vi kommer också att söka Europeiskt samarbete med länder som Frankrike, Tyskland med flera för att få större kraft i påtryckningarna mot EU. Målet är att få till stånd ändringar i EU:s Art och habitatdirektiv och Bernkonventionen så att varje land själva kan sköta sin rovdjurspolitik, säger nytillträdde ordföranden Mats Persson.

Mot bakgrund av vad som sker i de franska alperna, i Italien och Spanien torde möjligheterna till samarbeten vara goda. I norra Spanien nådde djurhållande bönder en stor framgång relativt nyligen efter att lokala myndigheter beslutat om att varg skulle få jagas under ordinarie jakt.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se