Forskare tveksam till om vargtiken är renrasig varg

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/Johan Nyqvist

Den nu rikskända genetiskt viktiga vargtiken som flyttats inte mindre än tre gånger har blivit känd även i Kanada. Vargforskaren Valerius Geist menar på att det inte är frågan om en renrasig varg utan om en varghybrid.

Vargfakta har tidigare varit i kontakt med vargforskaren Valerius Geist i samband med att vi skrev om de tragiskt dödsfallet av den unga studenten Kenton Carnegie år 2005. Valerius Geist, Professor Emeritus of Environmental Science vid University of Calgary, är specialist på vargar och har skrivit omfattande artiklar om problematiken med varg i områden där människor bor och håller tamdjur.

Geist har gjort klart att hybridisering, parningar mellan varg och hund, är mer eller mindre ofrånkomligt när de två vistas i samma område. Förr eller senare inträffar en tjuvparning och resultatet blir en hybrid.

 

Brev till en läsare

En läsare av vargfakta tillika bekant med Geist skickade en bild av vargtiken för att höra hans bedömning. På nätet har det länge diskuterats huruvida vargtikens speciella färg och även andra kännetecken verkligen är rastypiska för varg.

Professor Geist säger såhär;

Dear NN,

Om jag skulle se en liknande ”varg” här i Kanada, skulle jag inte skjuta den för jag skulle tro att det var grannens hund som tillfälligt var på rymmen. Den här hunden (Reds. anm. Syftar på bilden av vargtiken), för det är faktisk vad det är, är en kopia av grannens hund.

Som du väl är medveten om har jag åtskilliga gånger varnat för att försök till att upprätthålla vargbestånd i bebyggelse kommer att leda till pågående och aldrig sinande upphov till hybridiseringar mellan vargar och hundar, vilket späder ut vargarnas ursprungliga genpool.

Det är inte att bevara, det är att medvetet förstöra genetiken hos de vilda vargarna.

Vänligen, Val Geist

 

Nedan följer brevet i originalversion.

Dear NN,

If I would see a ”wolf” like this one here in Canada, I would not shoot because I would consider it a neighbor’s dog temporarily on the loose. This dog, because that’s what it is, is the spitting image of a dog owned by one of our neighbors. As you are well aware of i have continually warned that trying to conserve wolves in settled landscapes will lead to continual, never-ending, hybridization with domestic dogs, diluting the natural gene pool of wolves continually. That is not conservation, but the deliberate wrecking of the genome of wild wolves.

Cheers, Val Geist

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se