Fortsatt stopp för urvalsjakt

Naturvårdsverket gick vidare till högre instans efter att urvalsjakten stoppats av WWF, SNF och SRF. Högsta förvaltningsdomstolen ger dock inte verket prövningstillstånd.

Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden Sverige och Svenska Rovdjursföreningen begärde inhibition, omedelbart stopp av den påbörjade avlivningen av genetiskt ointressanta vargar. Naturvårdsverket överklagade då kammarrättens beslut med negativt utfall för verkets del. Naturvårdsverket begärde då prövning i högre instans, Högsta förvaltningsdomstolen men även de ger miljöorganisationerna rätt och avlivningen förblir stoppad tills den juridiska processen avklarats.

– Kammarrättens inhitition står därmed fast, säger Katerina Petkovska, justitiesekreterare vid Högsta förvaltningsdomstolen till tidningen Jakt & Jägare.

Miljöorganisationerna kräver att Förvaltningsrätten reder ut, prövar om avlivningen av 16 vargar är förenligt med EU:s art- och habitatdirektiv. Under tiden frågan utreds har urvalsjakten stoppats.

Tre vargar hann fällas innan stoppet trädde i kraft.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/urvalsjakten-pa-varg-forblir-stoppad
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se