Förvaltningsrätten – delegeringsbeslut om skyddsjakt kan inte överklagas

vargen-och-lagen_640px

Efter beslut i förvaltningsrätten konstateras att föreningen Nordulvs juridiska aktivism inte funnit gehör. Naturvårdsverket har rätt att delegera beslut om skyddsjakt till länsstyrelser.

Den 23 januari överklagade föreningen Nordulv beslutet om att respektive länsstyrelse skulle hantera skyddsjakter på stora rovdjur. Regionaliseringen var planerad sedan en tid tillbaka och var ämnad att träda i kraft 1 februari i år. Nordulvs tilltag såg för en stund ut att försätta rovdjursförvaltningen i ett fullständigt vakum.

Förvaltningsrätten har dock kommit fram till att föreningen inte har rätt att överklaga beslut om delegering och att det inte är en fråga för domstolen.

I beslutet skriver man:

”Det av Föreningen Nordulv överklagade beslutet är inget avslag på en framställning från föreningen. Beslutet är generellt utformat och riktar sig inte specifikt till föreningen. Dessa omständigheter talar för att delegeringsbeslutet inte är överklagbart.

Enligt 58 § jaktförordningen är konsekvensen av beslutet, vilket Föreningen Nordulv har påpekat i sitt överklagande, att beslut om skyddsjakt som kommer att fattas av länsstyrelserna i enlighet med delegeringsbeslutet inte kommer att kunna överklagas till domstol. Förvaltningsrätten anser att denna effekt inte innebär att det överklagade beslutet har sådana rättsliga eller faktiska verkningar att det är överklagbart. Inte heller har det sådan positiv rättskraft som innebär att beslutet bör kunna överklagas. Överklagandet kan därmed inte tas upp till prövning. Förvaltningsrätten anser således att överklagandet ska avvisas.”

Förvaltningsrättens beslut går att överklaga till Kammarrätten. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras ett prövningstillstånd.

 

Källa: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/01/forvaltningsrattens-beslut-skyddsjakt-kan-inte-overklagas/
 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se