Halv miljon i extra stöd för ”inplanterade vargar”

Människor runt omkring Tiveden har sedan inplanteringen väntat på svar om ekonomisk ersättning. Sent omsider har Naturvårdsverket medgivit stöd om 500 000 kronor.

Inplanteringen av två vargar i Tivedens nationalpark skapade en intressant debatt om ansvar, följder och ekonomisk ersättning. Inte för att vargarna i Tiveden gör större eller mindre skada än andra vargar utan för att det var en medveten och aktiv handling av en myndighet att förse området med varg.

Lantbrukarnas Riksförbunds lokala avdelning tog till orda tidigt och begärde fullständig ersättning för alla eventuella skador och det merarbete som nu skulle komma med vargarna. Som bekant har paret också ynglat av sig vilket uppskattningsvis gör att 5-7 vargar numera finns i området.

Nu, ett drygt år efter att vargarna släpptes ut har Naturvårdsverket avsatt 500 000 kronor för ändamålet. Pengarna får inte användas för att ersätta rivna djur utan skall gå till förebyggande och underhållande arbete.

– Det är första gången en sådan här kompensationssumma avsätts. Men vargarna i Tiveden är ju också unika. De är ju de enda Naturvårdsverket framgångsrikt lyckat flytta, säger Per Wedholm, som arbetar med rovdjursfrågor på Länsstyrelsen i Örebro till Jord & Skog.

Vargflocken har sannolikt redan rivit får vid ett par tillfällen och har också skrämt en grupp nötkreatur som ledde till stora problem för ägaren. Kor som en gång blivit skrämda ur en hage kan vara väl så svåra att få innanför stängsel igen. Otryggheten kan bli bestående vilket vanligtvis slutar med att hela besättningen eller enskilda djur måste avlivas.

Om pengarna skall användas till enbart stängsel räcker 500 000 kronor till 20 000 meter stängsel vid en ersättning om 25 kronor per meter. Det motsvarar en kvadrat med sidan 5 000 meter vilket översätts till en areal om 2 500 hektar.

 

Källa: http://sveajordskog.se/kategori/nyheter-i-korthet/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se