Halverad vargstam gav halverade skador, Estland

Efter att ha upplevt skadorna som allt för omfattande beslutade Estland vintern 2011 om att vargstammen skulle halveras. Resultatet blev föga överraskande också halverade skador.

Under 2011 började estniska djurhållande bönder rapportera att skadorna nått kritiska nivåer. Kritiken nådde myndigheterna som i november samma år beslutade om att vargstammen skulle halveras och att något fler än 100 vargar skulle skjutas.

Skadornas omfattning var 2011, 659 vargdödade får och 536 får 2010. Under 2011 dödades också 29 kor.

Efter genomförd jakt och halvering kan man nu konstatera att antalet dödade får i september 2013 inte överstiger 200 djur. Estlands miljömyndighet uppger att antalet vargar befinner sig inom det optimala intervallet 100 till 200 individer.

Samma myndighet säger också att populationerna av vilt också återhämtat sig efter halveringen vilket i sin tur inverkat positivt på antalet angrepp mot tamdjur och tamboskap.

 

Källa: http://rus.err.ee/misc/67327842-6e19-4b30-8019-4ccb0d0db581/
Foto: Privat
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se