Här kan vargar sättas ut i Stockholm

Stockholm (JJ) Viltförvaltningsdelegationen i Stockholms län har pekat ut nordvästra länsdelen som möjligt område för utsättning av vuxen varg. Det rapporterar tidningen Jaktjournalen i dagens nätupplaga. – Storstadsmiljö, vägar och järnvägar har försvårat uppgiften att hitta bra områden, säger Anders Nylén, chef för Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Regeringen gav i januari länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet i uppdrag att peka ut lämpliga områden för utsättning av varg. Syftet är att genetiskt förstärka den inavlade vargstammen med individer som inte är släkt med de svenska och norska vargarna.

I Stockholms län har viltförvaltningsdelegationen pekat ut områden. Viltförvaltningsdelegationen har letts av landshövdingen och har en mängd olika intressen representerade, bland annat jägare, skogsnäring och markägare.

 

Nordväst möjligt område

Närheten till tätorter, stora vägar och järnvägar har dock gjort det svårt att hitta möjliga områden. Med utgångspunkt i de kriterier som gällt för uppdraget är det enbart tre områden i Stockholms län som kunnat bli aktuella: delar av Ekerö kommun, delar av skärgården samt länets nordvästra del.

– Men vid en samlad bedömning är det egentligen bara i de nordvästligaste delarna som ett möjligt område går att finna, säger Anders Nylén.

Det område som nu pekas ut ligger mellan gränsen mot Uppsala län och vägarna 280 och 76, med Gottröra i söder och den norra gränsen strax nordväst om Hallstavik. I det området finns ett stort antal markägare, både privata och statliga, och en eventuell utsättning av varg kommer endast att ske efter tillstånd från aktuell markägare.

 

Staten markägare

– Eftersom staten äger en del mark där är den biten inget hinder. Sedan finns det såklart ingen som vet vart en utsatt varg får för sig att gå, säger Anders Nylén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se