Hoppar av i protest mot miljörörelsen

En företrädare för skogsbruket lämnar viltförvaltningsdelegationen i Örebro Län som en direkt konsekvens av miljörörelsens agerande i frågan om urvalsjakt på varg.

Kolbjörn Kindströmer, skogsbrukets representant vid viltförvaltningsdelegationen i Örebro län har lämnat sitt uppdrag. Detta gör han som en direkt följd av att miljörörelsen stoppat den tilltänkta urvalsjakten på varg. Kindströmer menar att på att han inte kan utföra ett meningsfullt arbete med de förutsättningarna.

– Mitt avhopp beror inte på länsstyrelsen eller regeringen. Men Naturskyddsföreningen och andra miljörörelser har med sitt agerande satt stopp för ett meningsfullt arbete i viltförvaltningsdelegationen, säger Kolbjörn Kindströmer.

Kindströmer som beskrivit för de medlemmar han företräder hur vargförvaltningen var tänkt känner att förutsättningarna nu ändrats så pass att det inte längre är möjligt att ställa sig bakom vad han berättat för medlemmarna.

– Naturskyddsföreningens agerande gör ett fortsatt engagemang omöjligt för min del. Ur äganderättsperspektiv frågar jag mig också vad nästa steg blir från de här organisationerna. Ska de med diverse domstolsprocesser bestämma hur vi brukar våra skogar eller hur vi arrenderar ut våra marker för jakt?

Kolbjörn är inte av den uppfattningen att han skulle göra större nytta om han stannade kvar. Till de som menar det säger han;

– Om jag inte reagerar kraftigt nu, vad händer nästa gång en liknande situation uppstår? Jag har ett förtroendekapital jag är rädd om. Det havererar om jag ska fortsätta att argumentera för den viltförvaltning som bedrivs idag.

 

Källa: http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2013/02/Avhopp-i-protest-mot-miljororelsen-1.42680/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se