Hund skadad av varg norr om Åkersberga

En Amstaff kom lös under rastning norr om Åkersberga. När hunden kom tillbaka efter några minuter upptäckte ägaren att hunden var biten över rygg och kors.

På onsdag eftermiddag skadades en hund av varg i ett område cirka en mil norr om Åkersberga i Stockholms län. Hunden har fått veterinärvård och kommer att klara sig.

– Det är obehagligt när en sådan här händelse inträffar och vi gör vad vi kan för att hjälpa hundägaren, säger rovdjurshandläggare Hanna Dittrich Söderman.

Hunden hade kommit lös i samband med rastning under onsdagen och var utom synhåll för ägaren under några få minuter. När den kom tillbaka hade den ett flertal bett över bakre delen av ryggen och bakdelen.

Hunden har fått veterinärvård och utsikterna för att den ska klara sig är goda. Länsstyrelsen har besiktigat hunden och kan konstatera att den har skador som är typiska för angrepp av varg.

– Vid besiktningen tittar vi bland annat på skadornas placering och gör en bedömning av hur mycket kraft det ligger bakom betten. En varg är högbent och betten sitter därför oftast högt på det angripna djuret, säger rovdjurshandläggare Hanna Dittrich Söderman.

– I det här fallet var hunden, en amstaff, biten på ställen som ett mer lågbent djur svårligen skulle komma åt, bland annat på rygg och bakdel.

Länsstyrelsens besiktningsman har även undersökt platsen där angreppet inträffade och spårat i terrängen med en särskilt tränad besiktningshund.

– Besiktningshunden spårade varg i området, men ingen vargspillning eller liknande har hittats som går att analysera. Vid spårningen såg besiktningsmannen tassavtryck som var 9,5 cm och som med stor sannolikhet var från varg, säger Hanna Dittrich Söderman.

Angreppet inträffade i den del av Roslagen där det funnits varg under flera år, det så kallade Rialareviret. Det är för närvarande oklart hur många vargar som finns kvar i området, men Länsstyrelsens bedömning är att det rör sig om ett eller två djur.

– Så snart det finns snö som går att spåra på, kommer vi att ha en bättre bild av läget, säger Hanna Dittrich Söderman.

Hundägaren har rätt till ersättning för veterinärkostnader som uppkommit i samband med händelsen

Källa: Länsstyrelsen Stockholm.
Foto: Wikimedia Commons

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se