Hungriga vargar skapar problem i Donetsk, Ukraina


I år har ökning av vargstammen i områdena runt Donetsk varit större än någonsin. Mängden vargar skapar nu problem då de söker av de lokala soptipparna i sin jakt på föda.

Lokal miljöexpertis tror sig ha förklaringen till den dramatiska ökningen. Dels har antalet soptippar ökat i området och dels har jägarna helt enkelt inte skjutit tillräckligt många vargar föregående år.

– Vargen är ett försigkommet djur som ser soptipparna som ett enkelt sätt att skaffa mat på. Fler soptippar ger följaktligen fler vargar och även fler överlevande vilda hundar, säger en tjänsteman vid det regionala miljödepartementet.

Jägarnas inaktivitet misstänks bero på att de inte längre får betalt för att skjuta varg som de tidigare fått för att hålla efter vargpopulationen i området. Det utgår inte heller någon ersättning för de kostnader som följer med jakten så som ammunition och eventuella transporter. Således jagas det inte i samma utsträckning som det gjordes förr.

Vargarna i området har även försett sig hos de lokala lantbrukarna genom att ta deras höns, getter och annan boskap.

– Situationen är allvarlig, för om inget görs, kan även människor bli föremål för angrepp, varnar lokala experter.

Länk till originalartikel.

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se