Idé kring vargpsykologi skapar irritation

Lunds Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har tillsammans sjösatt ett projekt med syfte att studera och eventuellt ”avhjälpa” rädsla för varg. Berörda och intresserade försökspersoner söks till projektet.

Maria Johansson från Lunds Universitet (LU) och Jens Karlsson från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) står som avsändare till projektet på den inbjudan till berörda som eventuellt vill deltaga i studien. Kravet för att få vara med är att dels känner sig obekväm med varg och dels bor i eller i närheten av att vargrevir.

Enligt projektbeskrivningen finns två allmäntillgängliga metoder för att bemöta rädsla för varg – den ena är faktainformation och den andra är ultraljud. Försök med ultraljud som en skrämselmetod är under utveckling i Schweiz där man bestyckat frigående får med ett halsband som skall kunna avge en mycket hög frekvens som bara vargen kan höra. Huruvida det fungerar är ännu inte känt.

Vad beträffar faktainformationen, den andra av två möjliga vägar framgår inte från inbjudan var denna fakta skall hämtas ifrån. Vi, som verkligen sökt igenom världens alla hörn efter information kring vargar och människor har dock lite svårt att se någon lugnande effekt av den samlade bilden. Snarare tvärt om.

Projektet väntas starta 2013 och pågå under 12 månader.

 

Upprörda kommentarer

Tidningen Jakt & Jägare skrev om vargpsykologen för en knapp vecka sedan. Fram till nu har fler än 70 personer vädrat sina tankar kring detta projekt. Åsikterna går inte direkt isär utan är ganska samstämmiga och många frågar rent ut om inte detta är ”ett skämt”. Flera läsare menar på att rädslan för rovdjur har varit grundläggande för människans överlevnad och att man knappast kan ändra på något som ligger så djupt förankrat i systemet.

Andra läsare påpekar att SLU och LU visar på god företagsamhet genom att utöka antalet forskningsplatser inom ”vargcirkusen” och på så vi ta en större del av de ekonomiska bidrag som finns tillgängliga. Kommentaren bör läsas med viss ironi.

Ett läsare ställer den retoriska frågan om det inte finns någon psykolog som kan prata med hennes hästar så att de inte ryggar för vargen när de rider i skogen. En röd tråd genom kommentarerna är annars att det i första hand inte handlar om rädsla för varg utan snarare om omsorg för sina tam- och husdjur. Det är dem och i viss mån även sina barn man är rädd om.

 

Brev till Maria Johansson

Vargfakta blev nyfikna på vilka idéer som ligger till grund för projektet och har skrivit brev till Maria Johansson vid LU. Vi undrar först och främst om liknande studier och försök har gjorts med andra rovdjur som människor inte alltid känner sig bekväma med – har psykologi fungerat vid obehag av krokodiler, isbjörnar, vithajar eller flodhästar.

Vidare har vi också ställt frågan om vilka källor som skall ligga till grund för ”faktainformationen”. Den fakta vi letat fram vad beträffar sådant som kan göra människor illa till mods visar på att bara under 2012 har 6 människor dödats av varg. Av dessa var 3 barn och de resterande 3 var alla över 60 år.

Djurskötaren vid Kolmården har inte räknats med då det enligt expertisen inte går att jämföra vilda och hägnade vargar.

Svar från Maria Johansson har ännu ej inkommit.

Källa: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/miljopsykologi_20121204.pdf
Foto: Commons Wikimedia / Hermann Rorschach

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se