Ingen förlängd skyddsjakt i Färila

tre hundar dödade inom samma dygn

Efter att tre hundar dödats av varg i närheten av boningshus tillstyrktes skyddsjakt på en varg. Tiden för skyddsjakten är slut och ingen varg har fällts. Länsstyrelsen säger dock nej till fortsatt skyddsjakt.

Efter att tre hundar dödats av varg och en blivit angripen under en promenad med sin ägare beslutades om skyddsjakt på två vargar i området kring Färila. Länsstyrelsen Gävleborg beslutade 19 april att avslå en ansökan om avlivning av två ungvargvargar i Prästskogenreviret i Färilaområdet i Ljusdals kommun. Den sökande anser att den skyddsjakt som länsstyrelsen beviljade i Färilaområdet 14-28 mars 2013 inte slutfördes och bör därför förlängas.

Den nämnda skyddsjakten resulterade inte i någon fälld varg då inga vargar observerades eller spårades i området under jaktperioden. För att länsstyrelsen ska kunna bevilja avlivning av varg krävs att sannolikheten för allvarlig skada är stor. Länsstyrelsen anser att det i dagsläget inte finns förutsättningar för ytterligare skyddsjakt och avslår därför ansökan.

Att skyddsjakt inte beviljas betyder inte att länsstyrelsen ser lätt på de händelser som föranlett denna ansökan. Länsstyrelsen följer utvecklingen i Färilaområdet och kan komma att ompröva beslutet om det framkommer ytterligare information om vargobservationer eller incidenter i området.

Skyddsjakt är inget förstahandsalternativ utan blir aktuellt först när inga andra lämpliga lösningar finns. Länsstyrelsen uppmanar hundägare och tamdjursägare i området att hålla uppsikt över sina djur för att förebygga ytterligare skador.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2013/Pages/nej-till-.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se