Ingen vargflytt till Gävleborgs län efter ändrade förutsättningar

Som en följd av att beslutade förutsättningarna för flytt av vargar till länet inte är uppfyllda kan det heller inte bli aktuellt med en flytt av vargar till Gävleborgs Län. Det skriver representanter för Gävleborgs viltförvaltningsdelegation i ett pressmeddelande.

De två föreslagna platserna som under senaste tiden framställts som aktuella att ta emot varg enades viltförvaltningsdelegationen om under våren, med då kända förhållande samt med nedan angivna förutsättningar:

  • Riksdagsbeslutet om ett maxtak ska gälla.
  • Resurser för akutgruppsinsatser ska finnas.
  • Resurser för ökade förebyggande åtgärder ska finnas .
  • En översyn av jaktlagen och jaktförordningen med syfte att stärka statens ansvar vid skyddsjakter genomförs.
  • Resurser för information och förankring ska finnas.

Till detta kom också krav om förtydligande på fem punkter. Förtydliganden som idag inte är gjorda. Det vi enades om under våren omsattes i beslut på viltförvaltningsdelegationens möte den 5 oktober, framhålls i pressmeddelandet.

Regeringen har i och med att man tog bort maxtaket tagit bort den första förutsättningen och ingen av de övriga förutsättningarna har heller tillgodosetts under året. Vi vill därför tydliggöra att så länge inte förutsättningarna för flytt av varg till Gävleborg är uppfyllda kan heller inte någon flytt till länet bli aktuell, avslutas pressmeddelandet.

Lotta Zetterlund,
representant för ägare och brukare av jordbruksmark

Per Mellström,
representant för jakt och viltvård i viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se