Jakt på varg börjar snart i Wisconsin, USA

Efter att gråvargen tagits bort från listan över hotade djur kan nu landsbygdsbor i Wisconsin snart börja skydda sina tamdjur och sin boskap. De som haft attacker från varg under de senaste två åren är berättigade ett tillstånd för jakt på varg.

Under de kommande veckorna kommer en del landsbygdsbor och markägare att kunna jaga varg. Detta förutsatt att de uppfyllt de krav och villkor som Wisconsin Department of Natural Resources, DNR har ställt upp för att få jaga varg.

Den 27 januari väntas gråvargen tas bort från rödlistningen och i samband med det kommer det också att bli tillåtet för markägare eller arrendatorer att skjuta varg under pågående angrepp på djur eller om stor risk föreligger för ett angrepp.

Ett angrepp på tamdjur måste anmälas till DNR inom 24 timmar.

– Det går bra att ansöka om tillstånd redan denna vecka, säger Fred Strand biolog vid DNR i Wisconsin till Northlands Newscenter.

– Det här är inte samma sak som en licensjakt utan det handlar om att ge människor som äger eller arrenderar mark rätten att skjuta vargar som antingen angriper eller riskerar att angripa deras tamdjur, säger Fred Strand.

Ett tillstånd är giltigt i 90 dagar från det att det utfärdats. Kriterierna som gäller för att få ansöka om ett tillstånd är följande:

1.) Markägare som haft en kvalitetssäkrad attack på tamboskap eller husdjur under de senaste två åren.

2.) Markägare som har särskilt känsliga djur eller raser och som ligger inom cirka två kilometer från en plats där ett angrepp skett under de senaste året.

3.) Lantbrukare som har tamboskap inom särskilt proaktiva områden definierade av DNR.

4.) Lantbrukare som haft kvalitetssäkrade störningar och lättare angrepp på tamboskap.

5.) Markägare som upplevt den personliga säkerheten som hotad.

Länk till originalartikeln

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se